Účetnictví č. 1/2020

Nástup nového roku je pro řadu podnikatelských subjektů spojen se začátkem nového účetního období. Je vhodné si proto připomenout povinnosti a činnosti, které je nezbytné provést na přelomu dvou účetních období (jako je otevření nového účetního období a nastavení informačního systému, daňová analýza, revize a aktualizace vnitřních účetních předpisů, stanovení kategorie účetní jednotky, zvážení změny účetního a zdaňovacího období aj.), abychom předešli nepříjemnostem a vyvarovali se i riziku případných sankcí.
Dlouhodobě se v tomto odborném časopisu věnujeme problematice, jak správně komunikovat se správcem daně. Tentokrát jsme se zaměřili na řízení o závazném posouzení. Tomuto institutu se věnujeme nejen z pohledu daňového řádu, ale i z hlediska příslušných hmotněprávních předpisů.
Právo stavby bylo zavedeno do českého právního řádu s novým občanským zákoníkem. Jak postupovat při jeho účtování na straně stavebníka a na straně vlastníka pozemku, to se dozvíte v jednom z dalších odborných příspěvků.
V oblasti pracovního práva jsme pozornost zaměřili na odpovědnost vedoucího pracovníka za podání neplatné výpovědi z pracovního poměru podřízenému zaměstnanci.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 1. 2020

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 1/2020

Milí čtenáři (Králová M.)

Co je třeba udělat na začátku účetního období

Korespondence se správcem daně: Řízení o závazném posouzení

Na hodině účetnictví

Závazky z právního jednání jedné osoby

Rázková J.: Právo stavby

10. ročník odborného semináře Národní účetní rady (Müllerová L.)

Účetní roku 2019

Králová M.: Průzkum o účetních kancelářích – budoucnost vidíme v automatizaci

Kuneš Z.: Vyúčtování tepla za rok 2019, výpočet DPH, zaokrouhlování, změny sazeb daně v roce 2020

Jouza L.: Odpovědnost vedoucího za neplatnou výpověď z pracovního poměru

Systém certifikace účetní profese včera, dnes a zítra... (Zemánek L.)

Recenze (Müllerová L.)

Dotazy a odpovědi

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Únor 2020 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí