Vzdělávací seminář:
Mzdové účetnictví 2020 aneb mzdové aktuality, zaměstnávání cizinců a jak zvládat stres

Číslo semináře / VS: 33502

Přednáší PhDr. Miloslav Hrubý, PhDr. Dagmar Kučerová, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Mgr. Kryštof Zrcek
Termín od čtvrtka 16. do soboty 18. ledna 2020
Začátek

10:30 hod.

Místo Hotel Amálka, Straškov - Vodochody (cca 35 km od Prahy)

Program semináře

OBSAH

čtvrtek - pátek: PhDr. Dagmar Kučerová - aktuality pro mzdové účetni pro rok 2020

 • minimální a zaručená mzda,
 • redukční hranice a náhrada mzdy,
 • změny v sociálním pojištění - max. vyměřovací základ, příjem zakládající účast na pojištění, dobrovolná účast na nemocenském pojištění, atd.,
 • změny ve zdravotním pojištění - zálohy pro OSVČ, min. vyměřovací základ pro zam., zdrav. pojištění placené státem, OBZP, atd.,
 • exekuční a insolvenční srážky,
 • cestovní náhrady,
 • náhradní plnění zaměstnáváním osob se zdrav. postižením,
 • novela vyhlášky FKSP,
 • eNeschopenky a další novinky v zákoně o nemocenském pojištění z pohledu zaměstnavatele,
 • daňový balíček, atd. ....
   

čtvrtek: Mgr. Kryštof Zrcek - eNeschopenky

 

pátek: PhDr. Miloslav Hrubý - jak zvládat stres a zvyšování osobní kapacity

 • stres - druhy, stresové faktory,
 • typy krizí (osobní, sociální, atd.), krizové situace a osobnost,
 • obranné mechanismy při řešení krizových situací,
 • možná řešení konfliktních a krizových situací,
 • jak se chránit před stresem, antistresový program,
 • zvyšování osobní kapacity,
 • harmonizace svého života,
 • práce a osobní život,
 • jak se vnitřně motivovat a energizovat.

 

sobota: Mgr. Magdaléna Vyškovská - zaměstnávání cizinců v ČR v případových studiích

 • přehledný výklad základních pravidel pro zaměstnávání cizinců z pohledu soc. a zdrav. pojištění, zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění,
 • jak určit, kam platit pojistné na soc. zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky),
 • souběžně vykonávaná práce občana z EU v ČR a v EU a související povinnosti zaměstnavatele,
 • situace rodinných příslušníků občanů z EU zaměstnaných v ČR,
 • jednatel v ČR a zaměstnanec či OSVČ v jiném členském státě,
 • daňová rezidence zahraničního zaměstnance,
 • zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů,
 • vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy služba a kdy mez. pronájem pracovní síly),
 • zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli,
 • povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi, nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů,
 • výpočet superhrubé mzdy, pokud je za zaměstnance odváděno pojistné do jiného členského státu
 • atd.


Samozřejmě součástí všech bloků je prostor pro diskuzi.

 

Zahájení dne  16. ledna od 11:00 hod. (prezence od 10:30 hod.), ukončení dne 18. ledna po obědě.
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování v dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení (coffeebreak), parkovné. Využití wellnes a bazénu za mírný poplatek. V hotelu můžete ochutnat nejsilnější kávu Black Insomnia a pobyt můžete zakončit procházkou na bájný Říp.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na zemanek@icu-praha.cz.

Pro členy SÚ
5 450 Kč
s DPH
Pro ostatní
6 450 Kč
s DPH