Newsletter SÚ ČR 04-02-2020

4. 2. 2020

Vážení,

v následujícím textu si Vás dovolujeme informovat o naší činnosti, produktech a aktualitách minulého týdne.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Sdělení Ministerstva vnitra č. 27/2020 Sb.
Dne 3. 2. 2020 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 27/2020 Sb. publikováno sdělení Ministerstva vnitra ze dne 31. 1. 2020 o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Tímto dnem je 1. únor 2020. 

2. Tisková zpráva GFŘ: Největší počet pokladních certifikátů k EET skončí v únoru. Nepatří mezi ně i váš?
Finanční správa připomíná poplatníkům, kteří si vygenerovali pokladní certifikát v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb a dosud ho nevyměnili za nový, aby zkontrolovali jeho platnost. V únoru vyprší největší počet certifikátů, a to 86 tisíc. 

3. Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT)
O půlnoci ze dne 31. 1. na 1. 2. 2020 vystoupilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) z Evropské Unie. Vystoupení Velké Británie je podpořeno „Dohodou o vystoupení“. Tato dohoda zajišťuje, že do 31. 12. 2020 bude trvat tzv. přechodné období, během kterého Velká Británie dočasně zůstává v jednotném trhu a bude vyjednávat dohodu o budoucím dlouhotrvajícím uspořádání vztahů s EU a jejími členskými zeměmi. Do 31. 12. 2020 budou tedy obchodní i další vztahy fungovat podle stávajících postupů. 

4. Tisková zpráva MF ČR: Více času na živnost. Paušální daň míří do mezirezortního připomínkového řízení
Ministerstvo financí předkládá do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, který přinese živnostníkům zjednodušení odvodových povinností, snížení administrativní náročnosti a finanční úsporu. Paušální daň poskytne malým podnikatelům možnost vyřešit trojí odvody na jednom formuláři. 

5. Tisková zpráva MPSV: Poslanci v 1. čtení podpořili novelu zákoníku práce. Upravuje například sdílené pracovní místo
Poslanci na svém zasedání v pátek 24. ledna podpořili v 1. čtení návrh novely zákoníku práce předkládaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho součástí je ukotvení sdíleného pracovního místa, navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Novela přinese také jednodušší doručování písemností a snížení administrativní náročnosti zaměstnavatelů. Aby byla cesta tohoto návrhu parlamentem co nejsnazší, byla již v říjnu 2019 uzavřena na Úřadu vlády „Gentlemanská dohoda“ mezi zástupci vládní koalice, odborů i zaměstnavatelů, kde se všechny strany zavázaly, že budou podporovat návrh právě v předložené podobě. 

6. NÚR schválila Interpretaci I-40
Národní účetní rada na svém zasedání dne 20. ledna 2020 schválila text interpretace I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje. Zpracovatelem interpretace byli Ing. Petr Vácha, Ph.D., za Komoru auditorů ČR, a doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., za VŠE v Praze.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
 • Dne 13. 1. 2020 vyšlo první číslo letošního ročníku Metodických aktualit – MA č. 1/2020, které přináší všechny podstatné informace o změnách v sociálním a zdravotním pojištění v r. 2020. Druhá část publikace je věnována odpovědím na dotazy z praxe z oblasti účetnictví, daní a navazujících oblastí. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Je období účetních uzávěrek a závěrek. Na Vašem stole nebo v PC by neměly chybět Metodické aktuality č. 10/2019, které jsou celé zaměřeny právě na účetní závěrku podnikatelů 2019. Obsahují řadu praktických přehledů a příkladů, zvláštní přílohu tvoří rozvaha a výkaz zisku a ztráty s vazbami na doporučený účtový rozvrh pro rok 2019. MA č. 10/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu
 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 1/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2019


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

5. 2. – 22. 4. 2020
IFRS – praktické aplikace (lektorka: Ing. Martina Křivánková, FCCA) – lze se také přihlásit pouze na vybranou problematiku v konkrétní den

7. 2. 2020
Zdanění a pojištění cizinců v případových studiích včetně ročního zúčtování (lektorka: Mgr. Magdaléna Vyškovská)

11. 2. 2020
MA – Sociální a zdravotní pojištění – změny od roku 2020 (lektorka: Ing. Marta Ženíšková)

11. 2. 2020
Novinky v daňovém procesu (lektor: Ing. Miloslav Kopřiva)

13. 2. 2020
Daňová optimalizace (lektor: Ing. Jan Bonaventura)

18. 2. 2020
Dokazování v daňovém řízení (lektor: Ing. Roman Landgráf)

20. 2. 2020
Cestovní náhrady v roce 2020 (lektorka: Jaroslava Pfeilerová)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz