Newsletter SÚ ČR 31-10-2017

31. 10. 2017

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto informovat o novinkách a nabídnout školení SÚ ČR na aktuální témata:

9. 11. 2017 = Nestandardní situace v přeshraničním obchodě a službách a jejich promítnutí do daní a účetnictví

28. 11. 2017 = Povinnosti účetní při praní špinavých peněz

5. 12. 2017 = Účetní závěrka 2017
 
8. 12. 2017 = Mzdové aktuality 2018

13. 12. 2017 = Účetní a daňové aktuality

15. 1. 2018 = Novela zákona o DPH 2018 

1. 2. 2018 = Změny v personální a mzdové oblasti v praxi od roku 2018

NEPŘEHLÉDNĚTE!  5. 2. 2018 = EET v podmínkách roku 2018 – praktická problematika, novinky, daňové doklady a 3. vlna

8. 2. 2018 = Ochrana osobních údajů od roku 2018 z pohledu personalistiky a finančních služeb

Co Vám Svaz účetních České republiky nabízí? 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Časopis Metodické aktuality Svazu účetních – aktuální nabídka: 

 • Nejnovější číslo Metodických aktualit – č. 9/2017 je tematicky zaměřeno na právní úpravu vlastnictví, bytového spoluvlastnictví a nájmu v občanském zákoníku. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. Vás seznámí s nejnovějšími výklady a aktuální judikaturou Nejvyššího soudu. MA č. 9/2017 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
 • Metodické aktuality č. 8/2017 obsahují podrobný odborný komentář k nejdůležitějším věcným změnám v oblasti DPH, které přinesla novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 7. 2017. Jeho autorem je Ing. Václav Benda, specialista na DPH. Závěrečná část publikace je věnována dotazům z praxe, které se týkají účetní a daňové problematiky. MA č. 8/2017 v tištěné podobě si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde
 • Využijte podzimní akce, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za zvýhodněnou cenu 710 Kč - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde
 • Balíček k novele účetních předpisů zahrnuje pět vybraných čísel Metodických aktualit, které se věnují nejdůležitějším změnám v účetních předpisech od roku 2016. Balíček lze objednat přes E-shop za 235 Kč. 
 • Celý ročník MA 2016 můžete v rámci mimořádné akce získat za 499 Kč - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA/2016 za cenu 50 Kč MA/2017 za cenu 60 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz. 

Legislativa a navazující informace: 

1. Při ztrátě karty zaplatíte méně – Zákon, který mění pravidla pro banky, podepsal 24. října prezident
Zákon o platebním styku, který zlepšuje ochranu klientů bank, je definitivně schválen. Při ztrátě karty budou lidé riskovat třikrát nižší ztrátu než dosud. Nově bude majitel karty riskovat finanční škodu maximálně v hodnotě 50 eur, tedy zhruba 1290 Kč. Doposud byla tato částka třikrát vyšší. Nový zákon také ruší možnost obchodníků, aby lidem účtovali příplatek za platbu kartou. Jedinou podmínkou bylo, že na to museli zákazníka předem upozornit. Nový zákon takové poplatky zakazuje. 

2. Elektronická evidence náhradního plnění spuštěna – Náhradní plnění se 1. října 2017 změnilo.
Novelou zákona o zaměstnanosti se změnila oblast náhradního plnění zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Nové povinnosti mají dodavatelé i odběratelé plnění. Správcem elektronické evidence je ministerstvo práce a sociálních věcí. Odpovědnost za plnění je však na dodavatelích, odběratelé plnění pouze potvrdí. 

3. Sbírka zákonů - částka 120 ze dne 24. 10. 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 349/2017 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018 

4. Informace MF ČR: Plánovaná nedostupnost aplikací Daňového portálu od soboty 4. 11. 2017 od 6.00 hodin do neděle 5. 11. 2017 23.00 hodin
Dne 4. 11. 2017 od 6.00 do neděle 5. 11. 2017 23.30 hodin dojde k plánované odstávce některých aplikací Daňového portálu. V uvedenou dobu nebudou dostupné aplikace Správa údajů evidence tržeb, Vracení DPH v rámci EU a Mini One Stop Shop. Odstávka se netýká příjmové části systému evidence tržeb. 

5. Cenový věstník 10/2017
Ministerstvo financí vydalo 27. 10. 2017 Cenový věstník č. 10/2017, který obsahuje mj. přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 9. 2017. 

Další důležité informace:

8. ročník tradičního odborného semináře Národní účetní rady se koná v pátek 8. prosince 2017 v době od 9:00 do 16:00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4. Na seminář se můžete přihlásit pouze on-line na webových stránkách www.kdpcr.cz/nur, kde naleznete i podrobnější informace. 

Svaz účetních České republiky vydal Tiskovou zprávu k novele obsahové náplně živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ zde.

Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz