Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 9/2017

Metodické aktuality č. 9/2017

Vlastnictví, bytové spoluvlastnictví a nájem

99 Kč 39 Kč 35,45 Kč bez DPH

Deváté číslo Metodických aktualit je věnováno dalším vybraným oblastem nové právní úpravy občanského zákoníku. Úprava vlastnictví, bytového spoluvlastnictví i nájmu doznala zákonem č. 89/2012 Sb. významných změn. V rámci vymezených oblastí se autor, JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., zaměřuje především na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu, z níž vyplývá řada závěrů důležitých pro praxi. Nejnovější judikatura se dotýká např. vymezení součásti věci (bytu), rozhodování o stavebních úpravách společných částí domu či ochrany vlastníka před nezákonným rozhodnutím shromáždění (SVJ), ale i obsahu a formy nájemní smlouvy, vydržení práva nájmu, konkludentního obnovení nájmu, zákonných důvodů výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele aj.
V závěru publikace jsme zařadili také několik stanovisek k vašim odborným dotazům.

Komplexní obsah Metodických aktualit 9/2017