Newsletter SÚ ČR 30-04-2024

30. 4. 2024

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ČR:
- Vyhláška č. 96/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů 

2. VeKLEP: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 426/2023 Sb., o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny
V rámci řádného meziresortního připomínkového řízení byl 26. dubna 2024 do elektronické knihovny Úřadu vlády eKLEP vložen materiál s názvem „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 426/2023 Sb., o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny“.

3. Úřední věstník EU: Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2772 ze dne 31. července 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, pokud jde o standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (Úř. věstník EU série L z 19. 4. 2024) 

4. Tisková zpráva Finanční správy: Finanční správa posílá údaje k zaplacení daně z nemovitých věcí
Finanční správa začala poplatníky vyrozumívat o nové výši daně z nemovitých věcí. Zhruba milion držitelů datových schránek obdrží údaje k zaplacení daně jejich prostřednictvím, bezmála dalšímu milionu poplatníků přihlášených k zasílání e-mailem budou údaje doručeny do jejich e-mailové schránky. Ostatním poplatníkům této daně pak finanční správa nejpozději do 24. května rozešle poštou celkem 1,8 milionu složenek. Vzhledem k letošnímu navýšení daně průměrně o 80 % dostanou z opatrnosti složenku do schránky i ti, kteří jsou přihlášení do daňové informační schránky na portálu MOJE daně, kde mají platební údaje dostupné. Zhruba 50 tisíc poplatníků daň platí prostřednictvím SIPO. Lhůta pro zaplacení daně (nebo první splátky) končí 31. května 2024. 

5. Informace Finanční správy: Novinka Finanční správy: Kolkové známky končí, jejich využití či odkup je možný jen do konce roku
Jednou ze změn, kterou přinesl vládní konsolidační balíček, je také ukončení možnosti platit správní a soudní poplatky prostřednictvím kolkových známek. Ty bude možné využívat jen do konce letošního roku, což platí i pro jejich výměnu či zpětný odkup. 

6. Další změna v pořádání večírků, kulturních a sportovních akcí pro zaměstnance

 

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 30. 4. 2024 v 19:30 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

Časopis METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality - předplatné na rok 2024

- Ve středu 10. 4. 2024 vyšlo nové číslo Metodických aktualit. MA č. 4/2024 srozumitelně, přehledně a s využitím existující judikatury vysvětlují problematiku opravných a dozorčích prostředků v daňovém řízení. Daňovým subjektům tak poskytují vodítko pro správný výběr právního institutu k ochraně jejich práv. Věnují se také otázkám, jak postupovat při zdanění příjmů českých daňových rezidentů ze zdrojů v Rusku ve vazbě na vypovězení provádění smlouvy o zamezení dvojího zdanění touto zemí.

Časopisy ÚČETNICTVÍ a ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví - předplatné na rok 2024
Účetnictví NO a obcí - předplatné na rok 2024

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 4/2024 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2024.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

6. 6. 2024  Hotel DUO, Praha 
PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ FÓRUM SVAZU ÚČETNÍCH ČR

(přednášející: Mgr. Simona Hornochová, JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., Mgr. František Boháček)

31. 7. – 2. 8. 2024  hotel Kouty, Rejčkov (poblíž Ledče nad Sázavou)
Vícedenní speciál pro neziskovky (lektor: Ing. Simona Pacáková)

23. 9. – 30. 9. 2024  Resort OZ Incekum Beach, Turecko
Osobnostní rozvoj (lektor: PhDr. Miloslav Hrubý)

2. 12. – 4. 12. 2024  Mikulov
ČESKOSLOVENSKÝ DAŇOVÝ A ÚČETNÍ KONGRES 2024


*****

7. 5. 2024
Chyby při uplatňování DPH (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
13. 5. 2024
Digitalizace mezd a personalistiky s přihlédnutím k ochraně osobních údajů – prezenčně i ONLINE (lektor: MVDr. Milan Vodička)
16. 5. 2024
Dotace v účetnictví a rozpočtu (ONLINE) (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
24. 5. 2024
Mzdové aktuality (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)
4. 6. 2024
Svěřenské fondy (lektor: Ing. Jan Kotala)
5. 6. 2024
Převodní ceny (lektor: Ing. Lukáš Eisenwort)
7. 6. 2024
Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi (ONLINE) (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
12. 6. 2024
Automobil z účetního a daňového hlediska (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
13. 6. 2024
Ukončení podnikání OSVČ krok za krokem (dobrovolně, z důvodu smrti) (lektoři: Ing. Monika Randáková, Ph.D., Ing. Yveta Schmalzová, MBA)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/