Účetnictví č. 4/2024

Od zdaňovacího období počínajícího nejdříve 1. ledna 2024 je nově možné vyloučit tzv. nerealizované kurzové rozdíly ze základu daně. Vstup do režimu vylučování kurzových rozdílů je zcela dobrovolný a daňový poplatník ho musí správci daně oznámit do 3 měsíců od prvního dne rozhodného zdaňovacího období. Vysvětlíme si, jaké jsou podmínky pro vstup do tohoto režimu, které kurzové rozdíly lze vyloučit ze základu daně a kdy dojde k jejich zdanění a také jak pro tyto účely nastavit systém účtování o kurzových rozdílech.
Bezplatné poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely zaměstnance lze považovat za velmi častý zaměstnanecký benefit. Nabízíme Vám přehledné shrnutí daňového řešení v podmínkách roku 2024 vyplývajících z novelizovaného zákona o daních z příjmů, a to jak z pohledu zaměstnance, tak i zaměstnavatele.
Od 1. ledna 2024 se opět zvýšila minimální mzda. V rámci odborné rubriky věnované pracovnímu právu si vysvětlíme, jaké dopady má toto navýšení do pracovněprávních nároků zaměstnanců.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 4. 2024

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 4/2024

Skálová J.: Možnost vyloučení kurzových rozdílů ze základu daně z příjmů

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

Na hodině účetnictví a daní

Nejmanová E.: Stav schvalování IFRS 2023/2024 (převzato z DPL)

Macháček I.: Daňové řešení manažerského vozidla v roce 2024 (převzato z DPL)

Děrgel M.: Koordinační výbor o depozitní podmínce rezerv na opravy

Rejmont V.: Je upomínání dlužníka (v prodlení) skutečně zásahem do jeho osobnostních práv?!

Rozhovor s Františkem Boháčkem, ústředním ředitelem České správy sociálního zabezpečení
(ptá se Králová M.

Dandová E.: Několik poznámek k odměňování (převzato z DPL)

Jouza L.: Minimální mzda v roce 2024 zvýší pracovněprávní nároky zaměstnanců

Známe vítěze 1. ročníku soutěže SLUTO Daňová & účetní firma roku 2023 (TZ)

Malé ohlédnutí za sněmem delegátů Svazu účetních (Králová M.)

Daňoví poradci a účetní pomáhají podnikatelům – Kdo je kdo? (Společný materiál KDP ČR a SÚ ČR)

Test znalostí

Výběr z právních předpisů

Některé platební povinnosti: Květen 2024 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí