Newsletter SÚ ČR 21-04-2020

21. 4. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané zákony vyhlášené ve Sbírce zákonů:

- Zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (účinnost od 17. 4. 2020)
- Zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 1. 7. 2020)
- Zákon č. 161/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 14. 4. 2020)
- Zákon č. 160/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 (účinnost od 14. 4. 2020)
- Zákon č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (účinnost od 15. 4. 2020)

2. Finanční zpravodaj číslo 7/2020
- Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
- Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události
(plošné prominutí DPH za bezúplatné dodání zboží či poskytnutí služeb základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě ČR, poskytovatelům zdravotních služeb a zařízením sociálních služeb; prominutí správních poplatků za žádosti o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu podané do 31. 7. 2020) 

3. Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ
Všichni žadatelé o kompenzační bonus, kteří nechtějí využít možnosti elektronického vyplnění žádosti, si mohou stáhnout klasický tiskopis a po jeho vytištění žádost vyplnit ručně. Více informací zde.
Pokud patříte mezi žadatele, kteří chtějí žádost o Pětadvacítku poslat emailem, přečtěte si základní kroky, které urychlí její zpracování:
- vyplňte a vlastnoručně podepište
- naskenujte/vyfoťte a přiložte k e-mailu
- uveďte předmět – Žádost o kompenzační bonus
- odešlete na emailovou adresu podatelny MÍSTNĚ příslušného územního pracoviště (seznam adres zde )
Finanční správa upozorňuje, že kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci. 

4. Tisková zpráva MF ČR: MF představilo pokračování programu Pětadvacítky
Ministerstvo financí představilo pokračování programu Pětadvacítka pro OSVČ poškozené v důsledku koronaviru. V tuto chvíli zahájilo ve spolupráci s Finanční správou práci na návrhu zákona, který v nejbližších dnech předloží k projednání vládě.
Návrh zákona bude vycházet z platných parametrů stávající Pětadvacítky a zachovány zůstanou i jednoduché podmínky prokázání nároku založené na čestném prohlášení žadatele. Forma pomoci bude znovu kompenzační bonus ve výši 500 korun denně, a to za nové bonusové období od 1. května do 8. června, což odpovídá nejzazšímu datu otevření provozoven podle platného vládního harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit. V plné výši tedy bude možné žádat o maximální podporu 19 500 Kč. 

5. MF ČR: Odklad splátek úvěrů a hypoték kvůli koronaviru
Nový zákon o úvěrovém moratoriu z dílny Ministerstva financí vám umožní až na půl roku odložit splácení úvěrů a hypoték u jakékoliv banky a nebankovního poskytovatele. Pokud jste kvůli koronaviru skončili na nemocenské, v karanténě nebo pobíráte ošetřovné a nezvládáte splácet, odložení splátek vám pomůže přečkat toto složité období. 

6. Tisková zpráva MF ČR: Senát schválil omezení sankcí u půjček pro OSVČ
Senát ve čtvrtek 16. dubna schválil novelu zákona o spotřebitelském úvěru, které nastavuje strop na maximální výši sankcí za opožděné splátky u úvěrů pro osoby samostatně výdělečně činné. Doposud byla výše sankcí omezena pouze u úvěrů pro spotřebitele. Novela současně u spotřebitelů i OSVČ, kteří jsou v prodlení se splácením delším než 90 dnů, omezuje maximální výši smluvního úroku. 

7. Tisková zpráva GFŘ: První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazí v těchto dnech do schránek poplatníků
Finanční správa České republiky v těchto dnech zahájila rozesílku celkem 3,3 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2020 a informací pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, případně do datové schránky. Informace k placení daně zde

8. Finanční správa upravuje úřední hodiny podatelen pro veřejnost
Od pondělí 20. 4. 2020 je pro veřejnost prodloužena otevírací doba podatelen na finančních úřadech, a to pondělí a středa v době 8 - 17 hodin 

9. Tisková zpráva MPSV: Nejčastější odpovědi na dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu z programu Antivirus
Úřad práce ČR připravil přehled nejčastějších otázek, včetně odpovědí, které kladou zaměstnavatelé v souvislosti s vyplňováním a podáváním žádostí o cílenou podporu z Programu Antivirus. Tyto dotazy vychází z dat získaných při zpracování žádostí. Dodržení správného postupu a úplnost žádosti jsou přitom zásadní pro hladký průběh jejich vyřízení a tedy získání podpory v co nejkratším čase. 

10. Tisková zpráva MPSV: Ministryně Maláčová navrhuje zvýšit ošetřovné na 80 %
Vláda v pátek 17. dubna schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na novelu zákona č. 133/2020 o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Podle návrhu se má v období od 1. dubna do 30. června 2020 zvýšit ošetřovné rodičům, kteří pečují o děti při uzavření škol, ze stávajících 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu. 

11. Podpora podnikání během nouzového stavu - Právní poradna Hospodářské komory ČR
Každé podnikání je jiné a pro podnikatele je složité sledovat všechny zákony a novely, které se týkají jejich podnikání. A proto vznikl Právní elektronický systém. Ten informuje o povinnostech podnikatelů, které pro ně vyplývají ze zákonů a dalších právních předpisů. Díky našemu unikátnímu konfiguračnímu systému si snadno dokážete vytvořit profil přesně na míru. Automaticky se vám pak budou selektovat relevantní informace jen pro vás. Systém vám pomůže zjistit, co kam poslat, co kam dodat, co kde zaplatit, co kde splnit. Už se nestane, že byste na něco zapomněli a úřady vás nachytaly.

12. ČSSZ přistupuje s účinností od 20. dubna 2020 k organizačním opatřením
ČSSZ umožňuje veřejnosti vyřídit většinu požadavků elektronicky, některá organizační opatření s cílem snížit riziko šíření nákazy koronavirem zůstávají i nadále v platnosti. 

13. Praha připravila pomoc pro podnikatele postižené protikoronavirovými opatřeními
Od pondělí 20. dubna budou malí a střední podnikatelé působící v Praze, které negativně postihla vládní opatření proti šíření koronaviru, moci požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) o poskytnutí záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Příslušnou výzvu nazvanou COVID Praha dnes v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) schválili pražští zastupitelé.
 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:
- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 6. 4. 2020 vyšlo aktuální číslo Metodických aktualit. MA č. 4/2020 se zaměřují na základní pravidla pro uplatňování a prokazování nároku na odpočet DPH, zejména pak na jeho uplatňování v poměrné nebo krácené výši, včetně postupu pro vyrovnání nebo úpravu odpočtu daně. V závěru publikace naleznete vybrané účetní operace související s DPH. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:
- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 4/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2020

SYSTÉM CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, VZDĚLÁVÁNÍ:

1. Termíny zkoušek v systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR - ČERVEN 2020
Zkoušky v systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR se budou konat ve dnech 10. - 17. června 2020.
Konání zkoušek v červnovém termínu, vzhledem k současné koronavirové situaci, bude potvrzeno nejpozději 30. dubna 2020.
Místo konání: prostory Svazu účetních České republiky, Vinohradská 2022/125, Praha 3 

2. Informace ke vzdělávacím kurzům a seminářům
V souladu s vládním Harmonogramem uvolnění podnikatelských a dalších činností spadají neškolské vzdělávací aktivity do 5. etapy postupného uvolňování mimořádných karanténních opatření. Věříme, že se epidemiologická situace v ČR bude vyvíjet příznivě a že se od 8. června 2020 s vámi opět setkáme na našich seminářích.

 
CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky


Svaz účetních České republiky, z.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/