Účetnictví č. 4/2020

V listopadu loňského roku oznámilo Ministerstvo financí předložení návrhu věcného záměru nového zákona o účetnictví do mezirezortního připomínkového řízení. Nový zákon o účetnictví by měl reagovat nejen na nové situace ekonomického života účetních jednotek, ale i na mezinárodní trendy a digitalizaci účetnictví. Měl by vymezit základní účetní zásady a významné pojmy, po čemž dlouhodobě odborná veřejnost volá. Jaké změny jsou navrhovány? Nad jakými tématy se diskutuje? Pojďme si společně projít předpokládané změny a zamyslet se nad připravovanými novinkami.
Práce z domova (home office) přináší pro zúčastněné strany jistě mnoho výhod. Daňové posouzení náhrad výdajů vynaložených zaměstnancem při výkonu závislé práce doma již tak jednoduché není. Na posledním jednání Koordinačního výboru v loňském roce byl projednán příspěvek, který vyjasnil většinu těchto daňových souvislostí. Seznámíme vás s jeho závěry.
Na stránkách tohoto čísla naleznete rovněž komentář ke změnám provedených poslední novelou zákona o evidenci tržeb.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 4. 2020

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 4/2020

Čížek L.: Věcný záměr nového zákona o účetnictví

Děrgel M.: Koordinační výbor k závislé práci z domova (home office)

Korespondence se správcem daně: Placení daní 

Kuneš Z.: Novela zákona o elektronické evidenci tržeb

Na hodině účetnictví

Dvořáčková L.: Novinky v uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Jouza L.: Zdravý nemocný

Ohlédnutí za prosincovými zkouškami v systému certifikace (Zemánek L.)

Rejmont V.: Odstupné pro manažera při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce po jeho předchozím odvolání z funkce

Dotazy a odpovědi

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Květen 2020 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí