Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 4/2020

Metodické aktuality č. 4/2020

Odpočet DPH v poměrné a krácené výši * Vybrané problémy účtování daně z přidané hodnoty

129 Kč 105 Kč 95,45 Kč bez DPH

Možnost odečíst si DPH na vstupu je stěžejní podmínkou zachování neutrality této daně vůči plátcům DPH. Nárok na odpočet daně ale nevzniká automaticky, plátce musí splnit podmínky vymezené zákonem o dani z přidané hodnoty. Z věcného hlediska plátce musí sledovat účel použití přijatých zdanitelných plnění, tzn. zda je využije pro svou ekonomickou činnost, nebo pro účely s ní nesouvisející, zda v rámci svých ekonomických činností je použije pro plnění, která zakládají nárok na odpočet daně, či pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. To následně ovlivní, v jaké výši bude moci plátce nárok na odpočet daně uplatnit v daňovém přiznání, zda v plné výši či částečné (poměrné anebo krácené). Zákon zároveň stanoví i určitá časová omezení – k jakému okamžiku odpočet vzniká, v jakém zdaňovacím období ho lze nejdříve nárokovat, jaká je maximální lhůta pro jeho uplatnění. Základní pravidla, která platí pro uplatňování a prokazování nároku na odpočet DPH, včetně postupu pro vyrovnání nebo úpravu odpočtu daně si detailně a názorně vysvětlíme v tomto čísle MA. Na závěr publikace jsme připojili vybrané účetní operace související s daní z přidané hodnoty.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 4/2020