Newsletter SÚ ČR 14-11-2017

14. 11. 2017

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto informovat o novinkách a nabídnout školení SÚ ČR na aktuální témata:

28. 11. 2017 = Povinnosti účetní při praní špinavých peněz

5. 12. 2017 = Účetní závěrka 2017
 
8. 12. 2017 = Mzdové aktuality 2018

13. 12. 2017 = Účetní a daňové aktuality

15. 1. 2018 = Novela zákona o DPH 2018 

1. 2. 2018 = Změny v personální a mzdové oblasti v praxi od roku 2018

NEPŘEHLÉDNĚTE!  5. 2. 2018 = EET v podmínkách roku 2018 – praktická problematika, novinky, daňové doklady a 3. vlna

8. 2. 2018 = Ochrana osobních údajů od roku 2018 z pohledu personalistiky a finančních služeb

Co Vám Svaz účetních České republiky nabízí? 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Časopis Metodické aktuality Svazu účetních – aktuální nabídka: 

 • Dne 13. 11. 2017 vyšlo nové číslo Metodických aktualit – č. 10/2017, které přináší důležité informace k účetní závěrce podnikatelů 2017. Autorský kolektiv se zaměřil na vybrané problémové okruhy – zejména na oblast inventarizace, uzávěrkové operace, kategorizaci účetních jednotek ve vazbě na rozsah účetní závěrky (vítanou pomůckou budou jistě praktické přehledy) či pravidla pro povinný audit účetní závěrky a jejich aplikaci v příkladech. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh. MA č. 10/2017 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
 • Metodické aktuality č. 9/2017 jsou tematicky zaměřeny na právní úpravu vlastnictví, bytového spoluvlastnictví a nájmu v občanském zákoníku. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. Vás seznámí s nejnovějšími výklady a aktuální judikaturou Nejvyššího soudu. MA č. 9/2017 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
 • Metodické aktuality č. 8/2017 obsahují podrobný odborný komentář k nejdůležitějším věcným změnám v oblasti DPH, které přinesla novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 7. 2017. Jeho autorem je Ing. Václav Benda, specialista na DPH. Závěrečná část publikace je věnována dotazům z praxe, které se týkají účetní a daňové problematiky. MA č. 8/2017 v tištěné podobě si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
 • Využijte podzimní akce, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za zvýhodněnou cenu 710 Kč - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.
 • Balíček k novele účetních předpisů zahrnuje pět vybraných čísel Metodických aktualit, které se věnují nejdůležitějším změnám v účetních předpisech od roku 2016. Balíček lze objednat přes E-shop za 235 Kč.
 • Celý ročník MA 2016 můžete v rámci mimořádné akce získat za 499 Kč - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA/2016 za cenu 50 KčMA/2017 za cenu 60 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz. 

Legislativa a navazující informace: 

1. Novela zákona o DPH
Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 129 ze dne 13. listopadu 2017 byla publikována pod č. 371/2017 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty Změna v § 54, provedená v návaznosti na nový zákon o platebním styku, nabývá účinnosti dnem 13. 1. 2018. Novelizované ustanovení § 101d odst. 1, které stanoví okruh povinných údajů kontrolního hlášení, nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

2. Nařízení vlády o vyloučení tržeb z evidence tržeb
Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 132 ze dne 14. listopadu 2017 bylo publikováno nařízení vlády č. 376/2017 Sb. o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Nařízení vylučuje ze systému evidence tržeb tržby u těžce zrakově postižených osob a dočasně vylučuje z tohoto systému tržby z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb. Uvedené nařízení nabývá účinnosti dnem 14. 11. 2017.

3. Finanční zpravodaj č. 8/2017
Dne 9. 11. 2017 vydalo Ministerstvo financí nový Finanční zpravodaj číslo 8/2017, který obsahuje sdělení o vyhlášení dohody mezi ČR a Belize o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv, a to pod č. 62/2017 Sb.

4. Upozornění MF ČR: Nové tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018
Upozorňujeme plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na nové tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

5. Sdělení GFŘ k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona o daních z příjmů při cesi nájemní smlouvy
Generální finanční ředitelství pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů vydává Sdělení k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při cesi nájemní smlouvy.

6. Tisková zpráva GFŘ: Finanční správa upozorňuje členy nadnárodních skupin podniků na časté chyby v Ohlášeních
Každý český daňový subjekt, který je součástí nadnárodní skupiny podniků, jejichž společné výnosy za celou skupinu přesahují 750 mil. EUR, musí v rámci automatické výměny informací nově podávat tzv. Ohlášení, a to prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Ohlášení se podává nejpozději do konce účetního období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka skupiny podniků. První Ohlášení měla být podána do 31. října 2017, pokud první vykazované účetní období končilo před tímto datem. Tuto novinku přinesla novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, tzv. Country by Country Reporting (CbCR). Více zde

Další důležité informace: 

8. ročník soutěže ČSOB Daňař & daňová firma roku - I letos můžete ocenit nejlepší daňové specialisty, osobnosti a instituce
V pátek 3. 11. 2017 byl zahájen již 8. ročník soutěže ČSOB Daňař & daňová firma roku. Pořadatelem soutěže je společnost Wolters Kluwer ČR, a. s. Generálním partnerem soutěže je Československá obchodní banka, a. s. Mediální podporu zajišťují mimo jiné Komora daňových poradců ČR, Komora certifikovaných účetních a Svaz účetních ČR. Pravidla soutěže naleznete na www.danarroku.cz .  

8. ročník tradičního odborného semináře Národní účetní rady se koná v pátek 8. prosince 2017 v době od 9:00 do 16:00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4. Na seminář se můžete přihlásit pouze on-line na webových stránkách www.kdpcr.cz/nur, kde naleznete i podrobnější informace. 

Svaz účetních České republiky vydal Tiskovou zprávu k novele obsahové náplně živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ zde.

Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz