Newsletter SÚ ČR 10-08-2021

10. 8. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
- Zákon č. 285/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

2. Finanční zpravodaj:
- č. 30/2021
Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS od 1. 7. 2021
- č. 29/2021
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
- č. 28/2021
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 

3. Finanční správa představuje nově vytvořenou rubriku nejčastějších dotazů ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa – One Stop Shop 

4. Finanční správa ČR: Informace ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě
Dne 27. července 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 285/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Finanční správa modernizuje data o dotacích
Finanční správa spustila 1. srpna 2021 Registr dotací. Nová databáze obsahuje údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších podobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu a jejich příjemcích. 

6. Finanční správa ČR: Studentské brigády a daně
Studenti nejčastěji za účelem letního přivýdělku uzavírají se zaměstnavatelem dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. V souvislosti s letními brigádami se opakují dotazy, jak správně zdanit příjem studentů z výdělků, jaké slevy na dani a za jakých podmínek si je mohou zaměstnaní studenti uplatnit. Finanční správa proto přináší nejenom studentům souhrn praktických informací. 

7. NÚR schválila Interpretaci I-46
Národní účetní rada na svém zasedání dne 18. června 2021 schválila text interpretace I-46 Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvu. Zpracovatelem interpretace byl Ing. Jiří Pelák, Ph.D. za Komoru auditorů ČR. 

8. Tisková zpráva Celní správy ČR: Prodejci, pozor na doprodej zahřívaného tabáku s daňovou sazbou "Z"!
Dnem 31. července končí šestiměsíční období pro doprodej zahřívaných tabákových výrobků s daňovou sazbou označenou písmenem „Z“.  Na základě přechodných ustanovení tzv. daňového balíčku se v letošním roce a následujících dvou letech obdobný mechanismus doprodeje cigaret uplatní i u zahřívaných tabákových výrobků. Lhůta pro doprodej však činí nikoliv tři (jako je tomu u cigaret), ale šest měsíců po skončení účinnosti předchozí sazby.
Od 1. srpna tak bude možné prodávat a skladovat pouze zahřívané tabákové výrobky označené tabákovou nálepkou s písmenem „F“. Výrobky s předchozí daňovou sazbou, která je na tabákové nálepce charakterizována písmenem „Z", budou dnem 1. 8. 2021 považovány za tabákový výrobek značený nesprávným způsobem a nesmí být nabízeny k prodeji nebo skladovány. Výjimkou jsou výrobky, které byly řádně staženy z trhu před tímto datem odběrateli a budou skladovány podle zákona, příp. výrobky, které jsou drženy fyzickými osobami (v množství) pro osobní spotřebu. Celní správa ČR jako správce této daně začne od srpna zahřívaný tabák se starou tabákovou nálepkou zajišťovat. Za porušení právních předpisů hrozí prodejcům ve správním řízení pokuta až do výše 50 milionů korun. 

9. Tisková zpráva MPSV: Nová databáze zpřístupní a zpřehlední sociální práci v Česku
Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo v rámci projektu Profíci II Databázi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Ta zpřístupní a zpřehlední informace o dostupnosti konkrétní odborné pomoci, což ocení jak spolupracující profesionálové, tak ti, kteří odbornou pomoc potřebují. 

10. Tisková zpráva MPSV: Pěstouni si polepší, jejich odměna se naváže na minimální mzdu
Odměny za pěstounskou péči by se měly výrazně zvýšit. Poslanecká sněmovna totiž v pátek 6. srpna schválila upravenou podobu novely Zákona o sociálně právní ochraně dětí, která počítá s navýšením částek vyplácených pěstounům zajišťujícím náhradní péči o děti. Návrh bude ještě projednávat Senát. 

11. Tisková zpráva MPSV: Přídavky na děti jsou vyšší a pro více rodin. Kde, kdo a jak o ně může požádat?
Přídavky na děti se zvyšují od letošního července o více než čtvrtinu. Spolu s tím se rozšíří i okruh rodin, které na ně budou mít nárok. Nově na přídavky dosáhne přibližně půl milionu dětí, což je zhruba dvakrát více než jich bylo doposud.
„Na přídavek dosáhlo do teď jen jedno dítě z deseti, což je špatně. Především pracující rodiny s nízkými příjmy musí vědět, že jim je stát schopný podat pomocnou ruku,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a dodává: „Rozšířením nároku ukončíme absurdní situaci, kdy na přídavek na dítě nedosáhnou ani děti, jejichž rodiče pracují za minimální mzdu.“ 

12. Tisková zpráva MPSV: Dobrá zpráva pro rodiče malých dětí: díky zavedení stabilního státního financování budou dětské skupiny dostupnější
Péče o děti od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky bude šířeji dostupná díky zajištění stabilního a předvídatelného financování. Částka, kterou budou platit rodiče, bude zastropovaná, a to tak, aby byla pro většinu rodin finančně dostupná. V komplexním pozměňovacím návrhu je tato částka stanovena na maximálně 4000 korun pro rodiče dětí do tří let. Státní příspěvek se bude odvíjet od normativu pro soukromé mateřské školy a bude se lišit podle věku dítěte. Novelu zákona nyní schválila Poslanecká sněmovna a čeká ji ještě projednávání v Senátu. 

13. Tisková zpráva MPSV: Novela zpřístupní péči o nemocné, týká se také otcovské
Ti, co pečují o své blízké dlouhodobě nemocné, budou nyní mít snazší cestu k dlouhodobému ošetřovnému a ošetřovnému. Poslanecká sněmovna totiž schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která rozšiřuje možnosti získání obou dávek tak, aby lépe umožňovaly péče o blízké. Změny se týkají také otcovské, která byla prodloužena na dva týdny. Pokud změny schválí Senát a podepíše prezident, vejdou v účinnost od 1. 1. 2022. 

14. Tisková zpráva MPSV: Sněmovna schválila s vyššími důchody i bonus za každé vychované dítě
Poslanecká sněmovna dne 30. července vyslala hned několik dobrých zpráv jak pro stávající důchodce, tak i pro ty, kteří na penzi teprve čekají. Společně se zvýšením důchodů o 300 korun nad rámec zákonem stanové částky, poslanci odsouhlasili zvýšení penze o 500 korun pro ty, co vychovávali děti, obojí je z dílny ČSSD. 

15. Tisková zpráva MPSV: Kdy budu mít nárok na důchod a jak vysoký bude? IDA to vypočítá
Poprvé v historii mají šanci i mladší než předdůchodové ročníky získat online aktuální informaci o svých důchodech.  Informativní důchodová aplikace (IDA) je nová online služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení, která pojištěncům poskytne přehlednou a srozumitelnou informaci ohledně jejich dosud evidovaného počtu let důchodového pojištění. Jedinečnost nové služby IDA spočívá především v zodpovězení základních otázek, tj. zda jsou v databázi ČSSZ evidovány všechny informace, zda budou mít nárok na starobní důchod, odkdy a jak vysoký by mohl být. Aktuálně probíhá testování služby IDA širokou veřejností. 

16. ČSSZ: Aktuální informace k zasílání tiskopisu Potvrzení o žití pro výplatu důchodu do zahraničí
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v důsledku stále přetrvávající pandemie nemoci COVID – 19 a z důvodu mimořádných opatření dosud uplatňovaných v mnoha státech v zahraničí i nadále umožňuje příjemcům českých důchodů zasílat tiskopis Potvrzení o žití poštou, a to i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce, anebo elektronicky (e-mailem) bez uznávaného elektronického podpisu. 

17. Novinky v oblasti přídavku na dítě, rodičáku a dalších dávek
Zvýšení měsíční částky u přídavku na dítě, možnost podání žádostí o tuto dávku a dále o příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné v místě, kde žadatel skutečně žije nebo jednorázové doplacení rodičovského příspěvku. To vše přináší novela zákona o státní sociální podpoře, která nabývá účinnosti 28. 7. 2021. 

18. ČNB zvyšuje úrokové sazby
Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 5. srpna 2021 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na 0,75 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby o 50 bazických bodů na 1,75 %, diskontní sazbu ponechala beze změny na 0,05 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 6. srpna 2021. 

 

ON-LINE PREZENTACE PORTÁLU „DANĚ PRO LIDI“:

Srdečně Vás zveme na on-line prezentaci portálu Daně pro lidi, která proběhne dne 19. 8. 2021 od 10.00 do 10.30 hodin. Více informací zde. Po skončení prezentace každý účastník získá možnost si na 7 dní zdarma vyzkoušet plnou verzi portálu.

 

VYUŽIJTE VÝHODNOU LETNÍ NABÍDKU:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2021 dvou nebo tří odborných časopisů a ušetříte 10 %.
- BALÍČEK DUO obsahuje časopisy Metodické aktuality a Účetnictví.
BALÍČEK TRIO obsahuje časopisy Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.

 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

METODICKÉ AKTUALITY – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 8. 6. 2021 vyšlo aktuální číslo Metodických aktualit. MA č. 6/2021 vysvětlují aplikaci smluv o zamezení dvojímu zdanění a přinášejí základní přehled změn a novinek týkající se nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Naleznete v nich i stanoviska k aktuálním dotazům z praxe z oblasti účetnictví a daní. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

ÚČETNICTVÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 8/2021 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2021.CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/