Metodické aktuality č. 7/2022

Každý daňový subjekt žije v určité nejistotě, protože dopředu neví, kdy se správce daně rozhodne provést u něho daňovou kontrolu. Obavy z daňové kontroly lze pochopit, protože případné dodatečné vyměření daně na jejím základě je spojeno s navazujícími sankcemi v podobě penále a úroku z prodlení.
Jak tedy daňová kontrola probíhá? Víte, že v zákonem vymezených situacích by správce daně kontrolu neměl zahajovat, ale měl by zaslat výzvu k podání dodatečného daňového přiznání? Jaká práva a povinnosti máte jako kontrolovaný daňový subjekt a jaké pravomoci a povinnosti má správce daně? Proč je důležité znát přesně okamžik zahájení kontroly? A jak se bránit, pokud s postupem správce daně nebo s výsledky kontrolního zjištění – doměřenou daní nesouhlasíte? Odpovědi naleznete v tomto čísle MA, v němž se Ing. Zdeněk Burda, zkušený daňový poradce, pokusil shrnout a vysvětlit základní pravidla, práva a povinnosti stanovené pro tuto oblast s využitím názorných příkladů a bohaté judikatury, ať již Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 9. 2022

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 7/2022

Daňová kontrola
Ing. Zdeněk Burda

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. DAŇOVÁ KONTROLA

1. Statistiky kontrolních činností 

2. Výběr daňových subjektů ke kontrole

2.1. Musí finanční úřad při zahájení kontroly sdělit důvod, proč hodlá daňové povinnosti prověřovat?

3. Zahájení kontroly

3.1. Proč je vhodné znát přesně okamžik zahájení kontroly?
3.1.1 Do kdy může přijít správce daně na kontrolu? 

3.2. Jak se kontrola zahajuje?
3.2.1. Stav před rokem 2021
3.2.2. Stav od roku 2021
3.2.3. Pouze formální zahájení kontroly bez faktického prověřování 

4. Výzva k podání daňového přiznání versus zahájení kontroly

4.1. Praktický význam výzvy k podání dodatečného daňového přiznání namísto zahájení daňové kontroly

4.2. Z judikatury k oprávněnosti kontrol namísto výzvy k podání dodatečného daňového přiznání

5. Průběh kontroly

5.1. Práva daňového subjektu při kontrole
5.1.1. Jednání se zaměstnanci a dalšími osobami
5.1.2. Předkládání důkazních prostředků
5.1.3. Pochybnosti správce daně

5.2. Povinnosti daňového subjektu
5.2.1. Povinnost součinnosti
5.2.2. Informace o organizační struktuře firmy
5.2.3. Předložení důkazních prostředků
5.2.4. Umožnění jednání s osobami, které pro daňový subjekt vykonávají činnosti
5.2.5. Další oprávnění správce daně
5.2.6. Zapůjčení dokladů a odebrání vzorků
5.2.7. Zničené či ztracené doklady
5.2.8. Je nutná osobní účast majitele (jednatele) firmy při kontrole? 

6. Závěr kontroly

6.1. Obsah zprávy o kontrole 

7. Může správce daně změnit názor na doklad, který už dříve hodnotil jinak?

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Prodej zboží přes digitální platformu z pohledu DPH a účetnictví
2. Účtování vývozu zboží
3. Fakturace jednatele a společníka do vlastní společnosti
4. Povinnost provést zajištění daně
5. Rozsah práce na dohodu o provedení práce
6. Řádná dovolená při ukončení pracovního poměru v době rodičovské dovolené
7. Průměr pro pracovněprávní účely po dočasné pracovní neschopnosti
8. Příjem z příležitostné činnosti
9. Daňové zvýhodnění a opětovné zahájení studia
10. Řádná dovolená čerpaná o víkendu
11. Odstoupení od kupní smlouvy - přijatá smluvní pokuta 

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY