Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Metodické aktuality č. 7/2022

Metodické aktuality č. 7/2022

Daňová kontrola

135 Kč 85 Kč 75,89 Kč bez DPH

Každý daňový subjekt žije v určité nejistotě, protože dopředu neví, kdy se správce daně rozhodne provést u něho daňovou kontrolu. Obavy z daňové kontroly lze pochopit, protože případné dodatečné vyměření daně na jejím základě je spojeno s navazujícími sankcemi v podobě penále a úroku z prodlení. Jak tedy daňová kontrola probíhá? Víte, že v zákonem vymezených situacích by správce daně kontrolu neměl zahajovat, ale měl by zaslat výzvu k podání dodatečného daňového přiznání? Jaká práva a povinnosti máte jako kontrolovaný daňový subjekt a jaké pravomoci a povinnosti má správce daně? Proč je důležité znát přesně okamžik zahájení kontroly? A jak se bránit, pokud s postupem správce daně nebo s výsledky kontrolního zjištění – doměřenou daní nesouhlasíte? Odpovědi naleznete v tomto čísle MA, v němž se Ing. Zdeněk Burda, zkušený daňový poradce, pokusil shrnout a vysvětlit základní pravidla, práva a povinnosti stanovené pro tuto oblast s využitím názorných příkladů a bohaté judikatury, ať již Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu.