Metodické aktuality č. 3/2021

MA č. 3/2021 se věnují vybraným aktualitám v oblasti účetnictví a důležitým daňovým novinkám, zejména v daních z příjmů. V souvislosti s koronavirem a přijatými opatřeními musí každá účetní jednotka vyhodnotit dopady této pandemie na její fungování a ekonomickou situaci. Omezení podnikatelské činnosti, nemožnost dostát svým smluvním povinnostem, ukončení obchodních vztahů, neschopnost získat potřebné finanční prostředky aj., to jsou skutečnosti, které by měly být zohledněny v účetní závěrce, popsány v příloze nebo ve výroční zprávě. Nezaměřili jsme se ale jen na účetní a daňové souvislosti koronavirové pandemie. Připomeneme si také zásadní daňové změny, které přinesl rok 2021 (některé lze retroaktivně použít i pro rok 2020), např. změny týkající se hmotného a nehmotného majetku, zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně, změnu lhůt pro podání přiznání k dani z příjmů aj. Projdeme si i nová pravidla pro uplatňování daňové ztráty, zejména pak postup pro její zpětné uplatnění. Nechybí ani odborná stanoviska k dotazům z praxe.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 3. 2021

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 3/2021

Aktuality v účetnictví a daních z příjmů 2020/2021
Ing. Jana Dlabačová

Zpětné uplatnění daňové ztráty
Ing. Yveta Schmalzová, MBA

I. AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH Z PŘÍJMŮ 2020/2021

1. Nepřetržité trvání
2. Dlouhodobý hmotný majetek
3. Dlouhodobý nehmotný majetek
4. Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně
5. Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
6. Věrnostní programy
7. Koronavirové podpory z pohledu daní a účetnictví
8. Vybrané koronavirové náklady
9. Elektromobily
10. Dary
11. Zpětné uplatnění daňové ztráty
12. Změna lhůt pro podání daňového přiznání
13. Příloha v účetní závěrce
14. Zpráva o vztazích
15. Schválení účetní závěrky
16. Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů
17. Zveřejňování účetní závěrky
18. Pokuty dle zákona o účetnictví
19. Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
20. Zrušení superhrubé mzdy
21. Zaměstnání malého rozsahu
22. Minimální mzda
23. Peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál)
24. Paušální daň OSVČ
25. Nemovité věci u fyzických osob
26. Základní sleva na dani a daňové zvýhodnění

II. ZPĚTNÉ UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY

1. Uplatnění daňové ztráty zpětně za předcházející období
2. Uplatnění „očekávané“ daňové ztráty zpětně za předcházející období
3. Zpětné uplatnění daňové ztráty ve specifických případech
4. Lhůta pro stanovení daně (§ 38r odst. 2 ZDP)
5. Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Stanovení pravidel pro nárok na dovolenou
2. Poskytnutí stravenkového paušálu
3. Změna pořizovací a zůstatkové ceny dlouhodobého majetku
4. Prodej pozemků s ovocnými stromy
5. Prodej lesa, prodej dřeva
6. Hlavní a vedlejší činnost OSVČ z pohledu sociálního pojištění
7. Leasingová smlouva – účtování splátek a DPH
8. OSVČ – pojistné plnění uhrazené na účet autoopravny
9. Průměrný čistý výdělek a podpora v nezaměstnanosti
10. Zdanění autorských honorářů
11. DPH při vyřazení osobního automobilu z obchodního majetku
12. Zpětná registrace k DPH – výpočet daně z přijatých tržeb
13. Hudebník – plátce DPH
14. Vyobrazení loga na fasádě budovy – uplatnění DPH
15. Nákup software ze třetí země
16. Režim přenesení daňové povinnosti u prodeje semen lesních stromů 

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY