Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 3/2021

Metodické aktuality č. 3/2021

Aktuality v účetnictví a daních z příjmů 2020/2021 * Zpětné uplatnění daňové ztráty

129 Kč 117,27 Kč bez DPH

MA č. 3/2021 se věnují vybraným aktualitám v oblasti účetnictví a důležitým daňovým novinkám, zejména v daních z příjmů. V souvislosti s koronavirem a přijatými opatřeními musí každá účetní jednotka vyhodnotit dopady této pandemie na její fungování a ekonomickou situaci. Omezení podnikatelské činnosti, nemožnost dostát svým smluvním povinnostem, ukončení obchodních vztahů, neschopnost získat potřebné finanční prostředky aj., to jsou skutečnosti, které by měly být zohledněny v účetní závěrce, popsány v příloze nebo ve výroční zprávě. Nezaměřili jsme se ale jen na účetní a daňové souvislosti koronavirové pandemie. Připomeneme si také zásadní daňové změny, které přinesl rok 2021 (některé lze retroaktivně použít i pro rok 2020), např. změny týkající se hmotného a nehmotného majetku, zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně, změnu lhůt pro podání přiznání k dani z příjmů aj. Projdeme si i nová pravidla pro uplatňování daňové ztráty, zejména pak postup pro její zpětné uplatnění. Nechybí ani odborná stanoviska k dotazům z praxe.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 3/2021