Metodické aktuality č. 7/2019

Více než rok uplynul od doby, kdy nabylo účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jednotlivé subjekty, v roli správců či zpracovatelů osobních údajů, se musely vypořádat s novými povinnostmi, jež se odvíjejí od činností, které vykonávají, a od množství osobních údajů, které pro tyto účely shromažďují. Se základními pojmy a instituty tohoto nařízení s přihlédnutím k některým aspektům ve mzdové a účetní agendě jsme vás seznámili již v Metodických aktualitách č. 4/2018. Implementace GDPR do praxe přinášela a přináší řadu nejasností. Názory v této oblasti včetně judikatury evropských soudů se stále vyvíjejí, je nezbytné je sledovat a na nové výklady a stanoviska aktuálně reagovat. Jaké jsou dosavadní poznatky a zkušenosti se zpracováním a ochranou osobních údajů pro oblast účetnictví, daní, mezd a personalistiky, se pokusili ve svém příspěvku shrnout MVDr. Milan Vodička a JUDr. Tereza Drábková. Stručně vás seznámí i s novým českým zákonem o zpracování osobních údajů.
Věnovali jsme se i vašim odborným dotazům. Věříme, že zpracované odpovědi vám pomohou při řešení konkrétních účetních případů či daňových situací.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 6. 2019

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 7/2019

GDPR praktický průvodce pro účetní
MVDr. Milan Vodička, JUDr. Tereza Drábková

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. GDPR PRAKTICKÝ PRŮVODCE PRO ÚČETNÍ

1. Úvod

2. Terminologie

3. Stručná rekapitulace GDPR
    Zásady zpracování osobních údajů
       Zákonnost zpracování (právní tituly)
       Transparentnost
       Práva subjektů údajů

4. Povinnosti správce osobních údajů

5. Osobní údaje v účetnictví
    Správce nebo zpracovatel?
    Zásady zpracování
       Údaje v rozsahu právní povinnosti 
       Další údaje a zákonnost zpracování 
       Předávání údajů
       Doba zpracování – archivace 
       Vyžadování souhlasu
    Z účetní a daňové praxe 
       Rozsah osobních údajů a jejich zpracování 
       Předávání údajů
       Ostatní
       Účetní směrnice a GDPR
       Povinná identifikace a kontrola
    Povinnost mlčenlivosti

6. Osobní údaje ve mzdové agendě 
    Kategorie osobních údajů zaměstnanců 
    Zákonnost zpracování 
    Doba zpracování – archivace 
    Ochrana práv zaměstnance jako subjektu údajů 
    Sledování a kontrola zaměstnanců 
       Monitoring pošty a využívání internetu
       Sledování a kontrola docházky 
       Využívání kamer
    Z praxe mzdových účtáren
       Rozsah údajů
       Předávání údajů
       Výmaz údajů 
       Ostatní tipy ze mzdové praxe 

7. Nová česká legislativa

8. IT okénko pro GDPR 
    Technologická (IT) opatření 
    Organizační IT opatření 
    Některé nástroje IT z pohledu GDPR 
        Využití elektronické pošty 
        Cloudová řešení
        Použití cookies

9. Implementace Nařízení GDPR

10. Závěr

11. Užitečné odkazy

II. AKTUÁLNÍ INFORMACE

1. Koordinační výbor – DPH režim u stravenek
2. Upozornění k tiskopisu Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da
    zákona č. 586/19912 Sb., o daních z příjmů

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Náhrada mzdy za čerpání dovolené 
2. Účtování nákladů spojených s tvorbou filmu
3. Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti - slevy na dani
4. Předčasné ukončení smlouvy na soukromé životní pojištění 
5. Sražená daň z jednorázového vyrovnání z penzijního pojištění 

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY