Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 7/2019

Metodické aktuality č. 7/2019

GDPR praktický průvodce pro účetní * Dotazy z praxe

119 Kč 95 Kč 86,36 Kč bez DPH

Více než rok uplynul od doby, kdy nabylo účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jednotlivé subjekty, v roli správců či zpracovatelů osobních údajů, se musely vypořádat s novými povinnostmi, jež se odvíjejí od činností, které vykonávají, a od množství osobních údajů, které pro tyto účely shromažďují. Se základními pojmy a instituty tohoto nařízení s přihlédnutím k některým aspektům ve mzdové a účetní agendě jsme vás seznámili již v Metodických aktualitách č. 4/2018. Implementace GDPR do praxe přinášela a přináší řadu nejasností. Názory v této oblasti včetně judikatury evropských soudů se stále vyvíjejí, je nezbytné je sledovat a na nové výklady a stanoviska aktuálně reagovat. Jaké jsou dosavadní poznatky a zkušenosti se zpracováním a ochranou osobních údajů pro oblast účetnictví, daní, mezd a personalistiky, se pokusili ve svém příspěvku shrnout MVDr. Milan Vodička a JUDr. Tereza Drábková. Stručně vás seznámí i s novým českým zákonem o zpracování osobních údajů.
Věnovali jsme se i vašim odborným dotazům. Věříme, že zpracované odpovědi vám pomohou při řešení konkrétních účetních případů či daňových situací.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 7/2019