Metodické aktuality č. 8/2018

Zářijové číslo Metodických aktualit je tematicky zaměřeno na uplatňování DPH u dovozu a vývozu zboží. Při praktické aplikaci zákonné úpravy v této oblasti plátci často chybují. Ing. Václav Benda se ve svém článku soustředil na výklad základních obecných principů uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, vysvětluje aktuální pravidla při dodání zboží a poskytnutí služby ve svobodných pásmech nacházejících se na území ČR a také podmínky, které musí být splněny pro osvobození služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží. K lepší orientaci v dané problematice pomůže i řada praktických příkladů.
Při řešení obvyklých i méně obvyklých účetních a daňových situací mohou pomoci zpracovaná stanoviska k odborným dotazům. Naleznete je v závěrečném odborném bloku.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 17. 9. 2018

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 8/2018 

DPH při dovozu a vývozu zboží
včetně služeb na ně vázaných
Ing. Václav Benda

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. DPH PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ, VČETNĚ
    OSVOBOZENÍ OD DANĚ U SLUŽEB NA NĚ VÁZANÝCH

1. Úvod

2. Místo plnění
2.1. Místo plnění při dodání zboží
2.2. Místo plnění při dovozu zboží
2.3. Místo plnění při poskytnutí služby
2.3.1. Obecná pravidla pro určení místa plnění u služeb
2.3.2. Místo plnění u přepravy a služeb vázaných
          na dovoz a vývoz zboží

3. Dovoz zboží
3.1. Povinnost přiznat daň při dovozu zboží
3.2. Daňový doklad při dovozu zboží
3.3. Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží
3.4. Nárok na odpočet daně při dovozu zboží

4. Osvobození od daně při dovozu zboží
4.1. Základní pravidla pro osvobození od daně při dovozu zboží
4.2. Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních
       zavazadlech
4.3. Osvobození od daně při dovozu zboží za účelem jeho
       dodání do jiného členského státu

5. Dodání zboží a poskytnutí služby ve svobodném
    pásmu

6. Vývoz zboží
6.1. Základ daně a daňový doklad při vývozu zboží
6.2. Prokazování a vykazování osvobození od daně
       při vývozu zboží
6.3. Řetězové obchody při dodání zboží z tuzemska
       do třetí země

7. Vracení daně fyzickým osobám při vývozu zboží
7.1. Základní podmínky pro vrácení daně fyzickým osobám
       ze třetích zemí
7.2. Povinnosti prodávajícího
7.3. Vznik nároku na vrácení daně zahraniční fyzické osobě
7.4. Vrácení daně plátci

8. Přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz
    zboží

8.1. Přeprava a služby přímo vázané na vývoz zboží
8.2. Přeprava a služby přímo vázané na dovoz zboží
8.3. Zprostředkování vývozu zboží či služby přímo vázané
       na dovoz nebo vývoz zboží

II. AKTUÁLNÍ INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY ČR

1. Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti
    s GDPR
2. Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1
    písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je
    řešen reorganizací

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Novela § 5 odst. 2 ZDPH od roku 2019 a dopad na odměny
    členů orgánů
2. Náklady na pořízení pozemku
3. Dodání zboží z Číny přímo do Vietnamu z pohledu DPH
4. Nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnanci ve formě
    zájezdu
5. Ztráta daňových dokladů
6. Krácení odpočtu DPH u auta fyzické osoby
7. Nákup zlatých mincí

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY