Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 8/2018

Metodické aktuality č. 8/2018

DPH při dovozu a vývozu zboží včetně služeb na ně vázaných

119 Kč 49 Kč 44,55 Kč bez DPH

Zářijové číslo Metodických aktualit je tematicky zaměřeno na uplatňování DPH u dovozu a vývozu zboží. Při praktické aplikaci zákonné úpravy v této oblasti plátci často chybují. Ing. Václav Benda se ve svém článku soustředil na výklad základních obecných principů uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, vysvětluje aktuální pravidla při dodání zboží a poskytnutí služby ve svobodných pásmech nacházejících se na území ČR a také podmínky, které musí být splněny pro osvobození služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží. K lepší orientaci v dané problematice pomůže i řada praktických příkladů.
Při řešení obvyklých i méně obvyklých účetních a daňových situací mohou pomoci zpracovaná stanoviska k odborným dotazům. Naleznete je v závěrečném odborném bloku.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 8/2018