Metodické aktuality č. 7/2018

Nabytím účinnosti nového zákona o registru smluv (1. 7. 2016) došlo k velkým změnám v oblasti uzavírání smluv. Smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Jinými slovy to znamená, že plnit na základě takové smlouvy lze až od jejího zveřejnění. Pokud smlouva není včas uveřejněna, platí, že je zrušena od počátku. Takovýto sankční následek nastává u smluv uzavřených po 1. 7. 2017. Je nutné si uvědomit, že následky porušení zákona nedopadají jen na povinné subjekty (veřejné instituce), ale také na jejich smluvní partnery, které povinným subjektem nejsou. Proto je mylné se domnívat, že problematika zveřejňování smluv se podnikatelů netýká. Neplatná smlouva má pro obě smluvní strany významné důsledky, včetně dopadů do oblasti daňové a účetní. Proto věříme, že uvítáte článek Mgr. Ing. Terezy Krupové - v jeho rámci se seznámíte se základními pravidly citovaného zákona.
V dalším textu jsme se zaměřili na příjmy fyzických osob ze samostatné činnosti a formy jejich evidence. V závěru publikace naleznete zpracovaná stanoviska k odborným dotazům.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 6. 2018

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 7/2018 

Zákon o registru smluv z pohledu podnikatelů
Mgr. Ing. Tereza Krupová

Formy evidence příjmů fyzických osob
Ing. Jana Pilátová 

I. ZÁKON O REGISTRU SMLUV Z POHLEDU PODNIKATELŮ

1. Základní údaje a pravidla

2. Povinné subjekty, aneb kdo a kdy uveřejňuje

3. Jaké smlouvy se uveřejňují

4. Co se naopak neuveřejňuje

5. Co hrozí v případě neuveřejnění (od července 2017)

6. Jak správně uveřejnit smlouvu

7. Praktické problémy a nástin jejich řešení
7.1. Dodatky ve smlouvách
7.2. Opravy již zveřejněného záznamu
7.3. Kolísání cen

8. Závěr

II. FORMY EVIDENCE PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

1. Úvod

2. Formy evidence příjmů ze samostatné činnosti
2.1. Záznamní povinnost
2.2. Daňová evidence
2.3. Vedení účetnictví

III. AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
      Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn

IV. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Dodání knih neplátcem do Polska osobě registrované k dani
2. Příspěvková organizace – cena za závodní stravování
3. Chyba zaměstnavatele při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě
4. Odpisy zděděného bytového domu, který je zčásti pronajímán
5. Výsledek hospodaření za uzavřené účetní období
6. Daňové zvýhodnění na studenta SŠ, který pracuje na DPP
7. Nákup zbraně pro ochranu osob, zdraví a majetku
8. Paušální výdaje u hostinské činnosti
9. Nový zaměstnanec a pravděpodobný výdělek
10. Nepravidelná pracovní doba a ošetřovné
11. Přiznání k dani z příjmů právnických osob - zápočet srážkové daně zaplacené v zahraničí
12. Obecně prospěšná společnost – úspora na dani dle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů
13. Auto využívané i pro soukromou potřebu - krácení odpočtu DPH u provozních výdajů

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY