Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 7/2018

Metodické aktuality č. 7/2018

Zákon o registru smluv z pohledu podnikatelů

119 Kč 49 Kč 44,55 Kč bez DPH

Nabytím účinnosti nového zákona o registru smluv (1. 7. 2016) došlo k velkým změnám v oblasti uzavírání smluv. Smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Jinými slovy to znamená, že plnit na základě takové smlouvy lze až od jejího zveřejnění. Pokud smlouva není včas uveřejněna, platí, že je zrušena od počátku. Takovýto sankční následek nastává u smluv uzavřených po 1. 7. 2017. Je nutné si uvědomit, že následky porušení zákona nedopadají jen na povinné subjekty (veřejné instituce), ale také na jejich smluvní partnery, které povinným subjektem nejsou. Proto je mylné se domnívat, že problematika zveřejňování smluv se podnikatelů netýká. Neplatná smlouva má pro obě smluvní strany významné důsledky, včetně dopadů do oblasti daňové a účetní. Proto věříme, že uvítáte článek Mgr. Ing. Terezy Krupové - v jeho rámci se seznámíte se základními pravidly citovaného zákona.
V dalším textu jsme se zaměřili na příjmy fyzických osob ze samostatné činnosti a formy jejich evidence. V závěru publikace naleznete zpracovaná stanoviska k odborným dotazům.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 7/2018