Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 5/2020

Metodické aktuality č. 5/2020

Odpovědnost za vady předmětu koupě či díla v NOZ a aktuální judikatuře * Reklamace v účetnictví * Koronavirus - úlevy v oblasti daní, SP a ZP

129 Kč 105 Kč
Účetnictví č. 4/2020

Účetnictví č. 4/2020

Věcný záměr nového zákona o účetnictví

169 Kč 135 Kč
Metodické aktuality č. 4/2020

Metodické aktuality č. 4/2020

Odpočet DPH v poměrné a krácené výši * Vybrané problémy účtování daně z přidané hodnoty

129 Kč 105 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2020

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2020

Poslední novela vyhlášky o rozpočtové skladbě * Jaký je rozdíl mezi dotací, příspěvkem a náhradou?

210 Kč 170 Kč
Metodické aktuality č. 3/2020

Metodické aktuality č. 3/2020

Elektronická evidence tržeb - poslední fáze * Příjmy českých daňových rezidentů ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí a povinnost podat daňové přiznání v ČR

129 Kč 105 Kč
Účetnictví č. 3/2020

Účetnictví č. 3/2020

Daňové přiznání pro podnikající právnické osoby 2019 aneb Účetní pohled na sestavování daňového přiznání (2. část)

169 Kč 135 Kč
Metodické aktuality č. 2/2020

Metodické aktuality č. 2/2020

Účetní závěrka NNO za rok 2019 * Povinnosti plátce daně vůči daňovým nerezidentům poskytujícím služby v ČR

129 Kč 105 Kč
Účetnictví č. 2/2020

Účetnictví č. 2/2020

Daňové přiznání pro podnikající právnické osoby 2019 aneb Účetní pohled na sestavování daňového přiznání

169 Kč 135 Kč
Metodické aktuality č. 1/2020

Metodické aktuality č. 1/2020

Sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2020 * Dotazy z praxe

129 Kč 105 Kč
Účetnictví č. 1/2020

Účetnictví č. 1/2020

Co je třeba udělat na začátku účetního období

169 Kč 135 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2019

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2019

Dlouhodobý hmotný majetek * Specifika vykazování dlouhodobého nehmotného majetku

170 Kč 105 Kč
Účetnictví č. 12/2019

Účetnictví č. 12/2019

Účetní závěrka obchodních společností k 31. 12. 2019

157 Kč 97 Kč