Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Odborné časopisy

Účetnictví č. 12/2020

Účetnictví č. 12/2020

Vzájemné vazby v konsolidované účetní závěrce * Malá revoluce u opravných položek a související interpretace NÚR

169 Kč
Metodické aktuality č. 10/2020

Metodické aktuality č. 10/2020

Novela daňového řádu od 1. 1. 2021 * Příprava účetní závěrky podnikatelů 2020

129 Kč
Účetnictví č. 11/2020

Účetnictví č. 11/2020

Nemovité věci - ocenění v průběhu držení * Stav schvalování IFRS 2020

169 Kč
Metodické aktuality č. 9/2020

Metodické aktuality č. 9/2020

Změny v právní úpravě s.r.o. a a.s. od 1. 1. 2021

129 Kč
Metodické aktuality č. 8/2020

Metodické aktuality č. 8/2020

Změny zákona o DPH v roce 2020

129 Kč
Účetnictví č. 10/2020

Účetnictví č. 10/2020

Účtování dluhopisů * Koordinační výbor k odpisování majetku zděděného a darovaného

169 Kč
Účetnictví č. 9/2020

Účetnictví č. 9/2020

Nemovité věci - účetní a daňový pohled na vybrané problémy, komparace s IFRS

169 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2020

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2020

Koncepce nové účetní legislativy * Účtování ochranných pomůcek u nestátních neziskových organizací

210 Kč
Metodické aktuality č. 7/2020

Metodické aktuality č. 7/2020

Novela zákoníku práce v roce 2020 * Skončení pracovního poměru

129 Kč
Účetnictví č. 8/2020

Účetnictví č. 8/2020

Účtování akcií a podílů * Umělecká audiovizuální díla v účetnictví a v účetním výkaznictví

169 Kč
Účetnictví č. 7/2020

Účetnictví č. 7/2020

Řešení problematiky výměny komponenty u dlouhodobého hmotného majetku

169 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2020

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2020

Přehled o peněžních tocích pro vybrané účetní jednotky

210 Kč 170 Kč