Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Odborné časopisy

Účetnictví č. 4/2019

Účetnictví č. 4/2019

Koncepce nové účetní legislativy * Koordinační výbor k převodu naspořených penzijních prostředků

157 Kč
Metodické aktuality č. 4/2019

Metodické aktuality č. 4/2019

Povinnosti účetních podle zákona proti praní peněz * Evidence skutečných majitelů právnických osob

119 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2019

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2019

Ztráta z hospodářské činnosti vykazovaná v účetní závěrce vybrané účetní jednotky

170 Kč
Účetnictví č. 3/2019

Účetnictví č. 3/2019

Koncepce nové účetní legislativy * Daně 2019 v příkladech

157 Kč
Metodické aktuality č. 3/2019

Metodické aktuality č. 3/2019

Uplatňování DPH u společníka společnosti od 1. 1. 2019 * Určení daňové rezidence u fyzických osob

119 Kč
Účetnictví č. 2/2019

Účetnictví č. 2/2019

Konsolidovaná účetní závěrka - problematika zahrnutí vnučky v reálné hodnotě

157 Kč
Metodické aktuality č. 2/2019

Metodické aktuality č. 2/2019

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2019 / Znovu k vlastnictví, bytovému spoluvlastnictví a nájmu

119 Kč
Účetnictví č. 1/2019

Účetnictví č. 1/2019

Základ daně z příjmů fyzických osob a jeho úpravy

157 Kč
Metodické aktuality č. 1/2019

Metodické aktuality č. 1/2019

Cenné papíry a podíly v účetnictví a dani z příjmů právnických osob / Zdaňování zahraničních umělců v ČR

119 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2018

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2018

Současný vývoj v oblasti transferů

170 Kč 114 Kč
Účetnictví č. 12/2018

Účetnictví č. 12/2018

Změny v účetní závěrce 2018 - na co nezapomenout

157 Kč 107 Kč
Účetnictví č. 11/2018

Účetnictví č. 11/2018

Koordinační výbor ke zdravotním benefitům zaměstnanců

157 Kč 107 Kč