Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 4/2021

Metodické aktuality č. 4/2021

Pohledávky - právně, účetně a daňově

129 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2021

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2021

Pohledávky v účetnictví některých vybraných účetních jednotek

210 Kč
Účetnictví č. 3/2021

Účetnictví č. 3/2021

Použití dat z účetnictví pro sestavení statistických výkazů

169 Kč
Metodické aktuality č. 3/2021

Metodické aktuality č. 3/2021

Aktuality v účetnictví a daních z příjmů 2020/2021 * Zpětné uplatnění daňové ztráty

129 Kč
Účetnictví č. 2/2021

Účetnictví č. 2/2021

Správně zvolená metoda účetního odpisování DHM zvyšuje kvalitu účetní závěrky

169 Kč
Metodické aktuality č. 2/2021

Metodické aktuality č. 2/2021

Srážkové daně a povinnosti plátců daně

129 Kč
Účetnictví č. 1/2021

Účetnictví č. 1/2021

Akcie a dluhopisy v cizí měně * Zákaznické věrnostní programy v účetnictví

169 Kč
Metodické aktuality č. 1/2021

Metodické aktuality č. 1/2021

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2020 a 2021 * Dovolená po novele zákoníku práce

129 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2020

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2020

Vybrané aspekty správy pohledávek v organizačních složkách státu

210 Kč 170 Kč
Účetnictví č. 12/2020

Účetnictví č. 12/2020

Vzájemné vazby v konsolidované účetní závěrce * Malá revoluce u opravných položek a související interpretace NÚR

169 Kč 135 Kč
Metodické aktuality č. 10/2020

Metodické aktuality č. 10/2020

Novela daňového řádu od 1. 1. 2021 * Příprava účetní závěrky podnikatelů 2020

129 Kč 105 Kč
Účetnictví č. 11/2020

Účetnictví č. 11/2020

Nemovité věci - ocenění v průběhu držení * Stav schvalování IFRS 2020

169 Kč 135 Kč