Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví 7/2022

Účetnictví 7/2022

Kapitálové operace v akciové společnosti * Živočišná výroba v účetnictví

189 Kč 171,82 Kč bez DPH

Pravidla týkající se operací s vlastním kapitálem u akciové společnosti jsou přísnější ve srovnání se společností s ručením omezeným. V odborném článku, který jsme zařadili do červencového čísla Účetnictví, jsme se zaměřili zejména na změny ve výši základního kapitálu – zvyšování (upisováním nových akcií, z vlastních zdrojů, přeměnou vydaných dluhopisů za akcie - tzv. podmíněné zvýšení) či snižování (zrušením vlastních akcií nebo zatímních listů, snížením jmenovité hodnoty akcií, vzetím akcií z oběhu).
Účetnictví zemědělských subjektů má svá specifika. Věnujeme se vymezení biologických aktiv, jejich klasifikaci, oceňování a vykazování podle českých účetních předpisů se zaměřením na živočišnou výrobu.
Jaké jsou povinnosti daňového subjektu v oblasti předvídání či dobré víry ohledně možného daňového podvodu? I na to hledáme odpověď s využitím aktuální soudní judikatury.
Válečný konflikt na Ukrajině znamenal obrovský příliv uprchlíků na území EU včetně České republiky. Jaké je postavení migrantů z Ukrajiny na českém trhu práce? Shrnuli jsme pro Vás základní informace ohledně jejich zaměstnávání a dočasně platných pravidel.

Kompletní obsah Účetnictví č. 7/2022