Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 5/2022

Metodické aktuality č. 5/2022

Odpovědnost a závazky v praxi účetních * Jednání účetních před správcem daně

159 Kč 130 Kč 118,18 Kč bez DPH

Činnost účetních je velmi náročná, je spojena s řadou povinností i rizik. Profesní odpovědnost účetních je praxí často chápána velmi zúženě a je primárně spojována s odpovědností za chyby a škody, které účetní může při výkonu své činnosti způsobit klientovi porušením buď zákona, anebo smlouvy. Na podkladě nezbytného základu právní teorie i soudní judikatury si vysvětlíme, že ne každá chyba účetní musí nutně vést k povinnosti uhradit škodu. Záleží vždy na povaze pochybení a zejména na prokázání příčinné souvislosti mezi konkrétním jednáním a vznikem škody. Je však nezbytné na problematiku odpovědnosti nahlédnout i v rovině veřejnoprávní a odpovědět si na otázku, jaké sankce či tresty hrozí účetním za protiprávní jednání z pohledu trestního a přestupkového práva.
Neméně důležitým aspektem činnosti účetních, který by neměl být podceňován, je i procesní postavení účetních v rámci daňového řízení. Účetní bývá často v pozici tzv. třetích osob, může ale svého klienta zastupovat na základě udělené plné moci, či se ocitnout v roli osoby pověřené. Pochopení podstaty jednotlivých procesních institutů by mělo účetním pomoci v rozhodování o úpravě vztahů se svými klienty.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 5/2022