Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 6/2019

Metodické aktuality č. 6/2019

Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 4. 2019

119 Kč 69 Kč
Účetnictví č. 5/2019

Účetnictví č. 5/2019

KNUL 2020-2030. Informace, připomínky, úvahy * Koordinační výbor k dodatečné změně vypořádacího koeficientu DPH

157 Kč 97 Kč
Metodické aktuality č. 5/2019

Metodické aktuality č. 5/2019

Souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v s.r.o. a a.s. * Zaměstnávání cizinců v České republice

119 Kč 69 Kč
Účetnictví č. 4/2019

Účetnictví č. 4/2019

Koncepce nové účetní legislativy * Koordinační výbor k převodu naspořených penzijních prostředků

157 Kč 97 Kč
Metodické aktuality č. 4/2019

Metodické aktuality č. 4/2019

Povinnosti účetních podle zákona proti praní peněz * Evidence skutečných majitelů právnických osob

119 Kč 69 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2019

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2019

Ztráta z hospodářské činnosti vykazovaná v účetní závěrce vybrané účetní jednotky

170 Kč 105 Kč
Účetnictví č. 3/2019

Účetnictví č. 3/2019

Koncepce nové účetní legislativy * Daně 2019 v příkladech

157 Kč 97 Kč
Metodické aktuality č. 3/2019

Metodické aktuality č. 3/2019

Uplatňování DPH u společníka společnosti od 1. 1. 2019 * Určení daňové rezidence u fyzických osob

119 Kč 69 Kč
Účetnictví č. 2/2019

Účetnictví č. 2/2019

Konsolidovaná účetní závěrka - problematika zahrnutí vnučky v reálné hodnotě

157 Kč 97 Kč
Metodické aktuality č. 2/2019

Metodické aktuality č. 2/2019

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2019 / Znovu k vlastnictví, bytovému spoluvlastnictví a nájmu

119 Kč 69 Kč
Účetnictví č. 1/2019

Účetnictví č. 1/2019

Základ daně z příjmů fyzických osob a jeho úpravy

157 Kč 97 Kč
Metodické aktuality č. 1/2019

Metodické aktuality č. 1/2019

Cenné papíry a podíly v účetnictví a dani z příjmů právnických osob / Zdaňování zahraničních umělců v ČR

119 Kč 69 Kč