Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 6/2022

Účetnictví č. 6/2022

Kapitálové operace ve společnosti s ručením omezeným

189 Kč 171,82 Kč bez DPH

Společnost s ručením omezeným patří u nás mezi nejrozšířenější právní formu obchodní společnosti. Důležitou oblastí účetnictví každé s.r.o. jsou operace týkající se základního kapitálu, ať již jeho zvýšení (převzetím vkladové povinnosti, z vlastních zdrojů, kombinací obou způsobů) nebo snížení, uvolněného podílu či rozdělování zisku nebo úhrady ztráty. Tyto významné účetní operace si vysvětlíme prostřednictvím názorných příkladů a schémat.
Znalost základních pravidel správy daní, povinností, ale i práv daňových subjektů vyplývajících z daňového řádu je nezbytná pro efektivní a úspěšnou komunikaci s finančním úřadem. Zejména účetním OSVČ a malým účetním společnostem je určen stručný komentář hlavních částí tohoto daňového předpisu, zaměřený na jeho praktickou realizaci v běžné praxi.
Od 1. 1. 2022 byl novelizován občanský soudní řád. Jednou z novinek je zavedení speciální paušální náhrady nákladů pro zaměstnavatele za provádění exekucí z mezd zaměstnanců. Daňové a účetní souvislosti schválené změny si detailně rozebereme, a to na podkladě závěrů z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR.

Kompletní obsah Účetnictví č. 6/2022