Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 9/2022

Metodické aktuality č. 9/2022

Vnitropodnikové směrnice 2022

159 Kč 100 Kč 89,29 Kč bez DPH

Každá účetní jednotka má povinnost vypracovat vnitropodnikové směrnice a pravidelně je aktualizovat. Tato povinnost se týká i těch nejmenších účetních jednotek, neboť vydání některých vnitropodnikových směrnic vyplývá přímo či nepřímo z platné legislativy – ze zákona o účetnictví, popř. z jiného než účetního předpisu. Právní předpisy určují jen obecná pravidla, která účetní jednotka musí implementovat a jednoznačně upravit ve svých vnitřních předpisech, aby odpovídala jejím konkrétním specifickým podmínkám. Musí v nich popsat zvolené účetní metody a postupy, stanovit oběh účetních dokladů a jejich schvalování, vymezit odpovědnosti a kompetence konkrétních pracovníků atd. Vnitropodnikové směrnice umožňují sjednotit účetní metodiku při řešení konkrétních případů a jsou důležitým nástrojem pro vnitřní řízení účetní jednotky.
Následující výklad se zaměřuje na vybrané nejdůležitější vnitropodnikové směrnice podnikatelských subjektů. Jedná se o klíčové oblasti. Kromě těch směrnic, které vyžaduje zákon o účetnictví, musí každá účetní jednotka zvážit a rozhodnout, které z dalších doporučených (a zde ani neuvedených) směrnic zpracuje. Potřeba jejich vydání se odvíjí od velikosti, ale i vnitřního uspořádání účetní jednotky.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 9/2022