Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 8/2021

Metodické aktuality č. 8/2021

Převodní ceny v České republice v aktuální praxi roku 2021

129 Kč
Metodické aktuality č. 7/2021

Metodické aktuality č. 7/2021

Daňové a účetní aspekty u poskytovatelů cestovních služeb

129 Kč
Účetnictví č. 9/2021

Účetnictví č. 9/2021

Nový pohled na oceňování a vykazování záloh poskytnutých v cizí měně

169 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2021

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2021

K některým opakovaným otázkám souvisejícím s inventarizací majetku a závazků

210 Kč
Účetnictví č. 8/2021

Účetnictví č. 8/2021

Úvod do přeměn kapitálových korporací

169 Kč
Účetnictví č. 7/2021

Účetnictví č. 7/2021

Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

169 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2021

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2021

Jednoduché, nebo hotovostní účetnictví? * Jak byly schvalovány účetní závěrky v době pandemie koronaviru SARS-CoV-2

210 Kč
Účetnictví č. 6/2021

Účetnictví č. 6/2021

Finanční analýza * Výplata podílů na zisku a záloh na podílech na zisku po novele ZOK

169 Kč
Metodické aktuality č. 6/2021

Metodické aktuality č. 6/2021

Aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění * Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

129 Kč
Účetnictví č. 5/2021

Účetnictví č. 5/2021

Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

169 Kč
Metodické aktuality č. 5/2021

Metodické aktuality č. 5/2021

Zaměstnanecké benefity v ekonomickém a daňovém prostředí roku 2021

129 Kč
Účetnictví č. 4/2021

Účetnictví č. 4/2021

Základy účtování derivátových kontraktů * Odložená daň v účetních závěrkách

169 Kč