Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Odborné časopisy

Účetnictví č. 5/2021

Účetnictví č. 5/2021

Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

169 Kč
Metodické aktuality č. 5/2021

Metodické aktuality č. 5/2021

Zaměstnanecké benefity v ekonomickém a daňovém prostředí roku 2021

129 Kč
Účetnictví č. 4/2021

Účetnictví č. 4/2021

Základy účtování derivátových kontraktů * Odložená daň v účetních závěrkách

169 Kč
Metodické aktuality č. 4/2021

Metodické aktuality č. 4/2021

Pohledávky - právně, účetně a daňově

129 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2021

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2021

Pohledávky v účetnictví některých vybraných účetních jednotek

210 Kč
Účetnictví č. 3/2021

Účetnictví č. 3/2021

Použití dat z účetnictví pro sestavení statistických výkazů

169 Kč
Metodické aktuality č. 3/2021

Metodické aktuality č. 3/2021

Aktuality v účetnictví a daních z příjmů 2020/2021 * Zpětné uplatnění daňové ztráty

129 Kč
Účetnictví č. 2/2021

Účetnictví č. 2/2021

Správně zvolená metoda účetního odpisování DHM zvyšuje kvalitu účetní závěrky

169 Kč
Metodické aktuality č. 2/2021

Metodické aktuality č. 2/2021

Srážkové daně a povinnosti plátců daně

129 Kč
Účetnictví č. 1/2021

Účetnictví č. 1/2021

Akcie a dluhopisy v cizí měně * Zákaznické věrnostní programy v účetnictví

169 Kč
Metodické aktuality č. 1/2021

Metodické aktuality č. 1/2021

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2020 a 2021 * Dovolená po novele zákoníku práce

129 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2020

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2020

Vybrané aspekty správy pohledávek v organizačních složkách státu

210 Kč