Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2023

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2023

Likvidace nestátních neziskových organizací – právní, účetní a daňové souvislosti

299 Kč 266,96 Kč bez DPH

V prosincovém vydání Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí Vás přehledným způsobem seznámíme s údaji předávanými do Centrálního systému účetních informací státu, jednoho z modulů Integrovaného informačního systému Státní pokladny. Údaje z něj využívá nejen MF ČR, ale také např. ČSÚ, ČNB, NKÚ. Získáte přehled o tom, kdo, v jakých termínech a jaké informace do tohoto systému předává, vč. legislativního rámce.
Další odborné články směřují do oblasti nestátních neziskových organizací. Přiblížíme si proces likvidace nestátních neziskových organizací, a to nejen z právního pohledu, ale také účetního a daňového. Tato oblast má řadu specifik a probereme si ji z hlediska různých právních forem těchto organizací. V dalším příspěvku jsme se zaměřili na problematiku dlouhodobého majetku – jeho vymezení vč. technického zhodnocení, způsoby ocenění a účtování.

Kompletní obsah Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2023