Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 9/2022

Účetnictví č. 9/2022

Faktoring (účetní a daňové souvislosti)

189 Kč 171,82 Kč bez DPH

 

Řada podnikatelských subjektů se potýká se situacemi, kdy jim jejich odběratelé hradí faktury i několik měsíců po splatnosti. Zpřísňování podmínek poskytování bankovních úvěrů způsobuje, že hledají alternativní způsoby financování. Jednou z možností je faktoring. Vysvětlíme si, jaké jsou jeho základní formy a jak o něm účtovat v závislosti na konkrétních smluvních podmínkách.
Principy oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle IFRS a českých účetních předpisů se v některých oblastech liší. Přitom způsob ocenění zásadně ovlivňuje výši vykázaného výsledku hospodaření a vypovídací schopnost účetních výkazů. Porovnání obou úprav přináší důležité a užitečné informace pro účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku podle IFRS, ať již povinně nebo dobrovolně.
V předchozích dvou číslech jsme se věnovali živočišné a rostlinné výrobě v českém účetnictví. Ukázalo se, že ne vždy poskytuje věrný a poctivý obraz skutečností, přičemž nejvíce problémů vyvstává v případě pořízení biologických aktiv ve vlastní režii. Inspiraci pro řešení těchto nedostatků lze najít v mezinárodních účetních standardech, jejichž základní pravidla si rozebereme.
V minulém čísle jsme „otevřeli“ téma správného stanovení místa plnění služeb pro účely DPH, soustředili jsme se na použití základního pravidla. Navazující článek se zaměřuje na správné zdanění služeb, pro jejichž místo plnění je rozhodující jejich povaha. Dalším tématem z oblasti DPH, které by nemělo ujít Vaší pozornosti, je prodej zboží přes digitální platformy, kdy úprava smluvních podmínek je určující pro zachycení v účetnictví a uplatnění DPH i daně z příjmů.

Kompletní obsah Účetnictví č. 9/2022