Účetnictví č. 7/2023

Pokud podnikatelský subjekt potřebuje pro svoji činnost více finančních prostředků či další majetek, jednou z cest, jak situaci řešit, je využití vkladu tichého společníka. Uzavřením smlouvy podle občanského zákoníku vznikne tichá společnost, která se nikde nezapisuje, ani neregistruje. Jejím uzavřením nevzniká nový právní subjekt, jedná se pouze o závazkový vztah mezi tichým společníkem a podnikatelem. Jak tento vztah funguje? Jak o transakcích s ním souvisejících účtovat a jak správně postupovat z hlediska daně z příjmů? Odpovědi na tyto otázky naleznete v červencovém čísle Účetnictví.
V podnikatelské praxi dochází velmi často k porušování uzavřených smluv. Proto také existují smluvní sankce - nejčastěji se lze setkat s úrokem z prodlení a smluvní pokutou. Tyto právní nástroje upravuje občanský zákoník. Vysvětlíme si jejich podstatu, k jakému okamžiku se o nich má účtovat a kdy ovlivní základ daně.
V posledních letech jsou ubytovací služby stále více nabízeny prostřednictvím internetových portálů, které jsou provozovány jak českými subjekty, tak subjekty neusazenými v tuzemsku. Považujeme za důležité si připomenout, jaké daňové povinnosti v ČR vznikají poskytovatelům těchto ubytovacích služeb.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 7. 2023

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 7/2023

Müllerová L.: Tichá společnost – právní, účetní a daňové souvislosti

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

Randáková M.: Vazby mezi položkami účetních výkazů prostřednictvím ilustrativních příkladů

Na hodině účetnictví a daní

Fialová S., Hanzal P.: Manažerské účetnictví pro digitální kancelář poradenské firmy

Děrgel M.: Smluvní sankce a její prodej v právu, účetnictví a daních

Kuneš Z.: Uplatnění daně z přidané hodnoty u dodání vratných obalů

Mattauschová B.: Daňové dopady poskytování ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem

Jouza L.: Kdo nemůže dostat výpověď z pracovního poměru

Salačová M.: Důležité poznámky k poskytování náhrad cestovních výdajů

Odborná i neformální setkání aneb posouváme účetní profesi dál (Králová M.)

Králová M.: Účetní na trhu práce

Svaz účetních mění logo. Seznamte se s ním (Moravec V.)

Test znalostí

Nové právní předpisy

Některé platební povinnosti: Srpen 2023 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí