Kategorie: E-knihovna

Účetnictví č. 7/2023

Účetnictví č. 7/2023

Tichá společnost - právní, účetní a daňové souvislosti

205 Kč 186,36 Kč bez DPH
Pokud podnikatelský subjekt potřebuje pro svoji činnost více finančních prostředků či další majetek, jednou z cest, jak situaci řešit, je využití vkladu tichého společníka. Uzavřením smlouvy podle občanského zákoníku vznikne tichá společnost, která se nikde nezapisuje, ani neregistruje. Jejím uzavřením nevzniká nový právní subjekt, jedná se pouze o závazkový vztah mezi tichým společníkem a podnikatelem. Jak tento vztah funguje? Jak o transakcích s ním souvisejících účtovat a jak správně postupovat z hlediska daně z příjmů? Odpovědi na tyto otázky naleznete v červencovém čísle Účetnictví. V podnikatelské praxi dochází velmi často k porušování uzavřených smluv. Proto také existují smluvní sankce - nejčastěji se lze setkat s úrokem z prodlení a smluvní pokutou. Tyto právní nástroje upravuje občanský zákoník. Vysvětlíme si jejich podstatu, k jakému okamžiku se o nich má účtovat a kdy ovlivní základ daně. V posledních letech jsou ubytovací služby stále více nabízeny prostřednictvím internetových portálů, které jsou provozovány jak českými subjekty, tak subjekty neusazenými v tuzemsku. Považujeme za důležité si připomenout, jaké daňové povinnosti v ČR vznikají poskytovatelům těchto ubytovacích služeb.