Účetnictví č. 6/2023

Svěřenský fond je právním institutem zavedeným do českého právního řádu od roku 2014, tedy s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Jedná se o určitou formu správy majetku vyčleněného z vlastnictví jeho zakladatele k určitému účelu. Jednotlivé typy svěřenských fondů se liší zejména co do účelu fondu. K jakému okamžiku dochází k založení svěřenského fondu a kdy vzniká? Jak funguje a jaké jsou jeho výhody? Jak ke svěřenským fondům přistupovat z pohledu účetních předpisů a jak zdaňovat jednotlivé transakce? Veškeré podstatné informace nabízí červnové vydání Účetnictví.
Naleznete v něm i další zajímavá témata – výhody/nevýhody uplatnění mimořádných daňových odpisů či změny v právní úpravě společností s ručením omezeným a akciových společností od 1. 7. 2023 v souvislosti s tzv. diginovelou.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 6. 2023

 

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 6/2023

Jošt M.: Svěřenské fondy z právního, účetního a daňového pohledu

Müllerová L.: Novela interpretace NÚR I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 26 – Převod mezi finančními účty

Na hodině účetnictví a daní

Děrgel M.: Koordinační výbor o uplatnění daňové ztráty v neziskovce

Macháček I.: Výhody (nevýhody) uplatnění mimořádných odpisů (převzato z DPL)

Wágner F.: Který finanční úřad může provádět finanční kontrolu? (převzato z DPL)

Jouza L.: Senát schválil novelu zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Čech P.: Změny v právní úpravě společností s ručením omezeným a akciových společností po další dílčí (tzv. digitální) novelizaci

Dotazy a odpovědi 

Rejmont V.: Prodloužení výpovědní doby v režimu zákoníku práce – máme o tom nějaké tušení!?

Daněk A.: Evropská unie a zdravotní pojištění – výdělečná činnost, formuláře, pojištění

Test znalostí

Nové právní předpisy

Platební povinnosti: Červenec 2023 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí