Kategorie: E-knihovna

Účetnictví č. 6/2023

Účetnictví č. 6/2023

Svěřenské fondy z právního, účetního a daňového pohledu * Diginovela ZOK

205 Kč 186,36 Kč bez DPH
Svěřenský fond je právním institutem zavedeným do českého právního řádu od roku 2014, tedy s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Jedná se o určitou formu správy majetku vyčleněného z vlastnictví jeho zakladatele k určitému účelu. Jednotlivé typy svěřenských fondů se liší zejména co do účelu fondu. K jakému okamžiku dochází k založení svěřenského fondu a kdy vzniká? Jak funguje a jaké jsou jeho výhody? Jak ke svěřenským fondům přistupovat z pohledu účetních předpisů a jak zdaňovat jednotlivé transakce? Veškeré podstatné informace nabízí červnové vydání Účetnictví. Naleznete v něm i další zajímavá témata – výhody/nevýhody uplatnění mimořádných daňových odpisů či změny v právní úpravě společností s ručením omezeným a akciových společností od 1. 7. 2023 v souvislosti s tzv. diginovelou.