Účetnictví č. 9/2021

Interpretace Národní účetní rady I-43 se zabývá existencí kurzových rizik u poskytnutých záloh v cizí měně na pořízení dlouhodobého majetku, zásob a služeb a ve vazbě na to také tím, zda k datu účetní závěrky má, či nemá dojít k jejich kurzovému přepočtu. Přestože se nejedná o právně závazné stanovisko a vyjadřuje pouze odborný názor na danou problematiku, poskytuje účetním jednotkám návod, jak postupovat v situacích, které české účetní předpisy detailněji neřeší. Nový pohled na oceňování a vykazování poskytnutých záloh v cizí měně si názorně vysvětlíme na srovnávacích příkladech.
Problematice přeměn kapitálových korporací se věnujeme v dalším příspěvku z této série, tentokrát zaměřeném na účetní zobrazení fúze bez znaleckého přecenění.
Oblast stavebnictví má svá specifika a ta se promítají i do účetnictví stavebních podniků. V odborném článku jsme se zaměřili zejména na dlouhodobý majetek, nedokončenou výrobu, pohledávky, závazky a rezervy.
Při jakých překážkách v práci se poskytuje náhrada mzdy a kdy zaměstnanec může dostat neplacené pracovní volno? I na to naleznete odpověď v našem časopisu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 9. 2021

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 9/2021

Bokšová J., Randáková M.: Nový pohled na oceňování a vykazování záloh poskytnutých v cizí měně

Skálová J.: Účetní zobrazení fúze bez znaleckého přecenění 

Vnitropodnikové směrnice v roce 2021 (2.) 

Na hodině účetnictví 

Jošt M.: Specifika účetnictví stavebních podniků 

Děrgel M.: Koordinační výbor k časovému testu osvobození příjmů z prodeje movitostí, které byly ve společném jmění manželů 

Pfeilerová J.: Vysílání zaměstnanců do členských států EU v rámci nadnárodního poskytování služeb v souvislostis cestovními náhradami 

Jouza L.: Placené a neplacené pracovní volno 

Jaká je budoucnost účetnictví? Digitalizovaná 

Dohoda o novaci 

Vašek L.: Nová interpretace Národní účetní rady 

Test znalostí 

Dotazy a odpovědi 

Nové právní předpisy 

Platební povinnosti: Říjen 2021 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí