Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Účetnictví č. 9/2021

Účetnictví č. 9/2021

Nový pohled na oceňování a vykazování záloh poskytnutých v cizí měně

145 Kč 79 Kč 70,54 Kč bez DPH

Interpretace Národní účetní rady I-43 se zabývá existencí kurzových rizik u poskytnutých záloh v cizí měně na pořízení dlouhodobého majetku, zásob a služeb a ve vazbě na to také tím, zda k datu účetní závěrky má, či nemá dojít k jejich kurzovému přepočtu. Přestože se nejedná o právně závazné stanovisko a vyjadřuje pouze odborný názor na danou problematiku, poskytuje účetním jednotkám návod, jak postupovat v situacích, které české účetní předpisy detailněji neřeší. Nový pohled na oceňování a vykazování poskytnutých záloh v cizí měně si názorně vysvětlíme na srovnávacích příkladech. Problematice přeměn kapitálových korporací se věnujeme v dalším příspěvku z této série, tentokrát zaměřeném na účetní zobrazení fúze bez znaleckého přecenění. Oblast stavebnictví má svá specifika a ta se promítají i do účetnictví stavebních podniků. V odborném článku jsme se zaměřili zejména na dlouhodobý majetek, nedokončenou výrobu, pohledávky, závazky a rezervy. Při jakých překážkách v práci se poskytuje náhrada mzdy a kdy zaměstnanec může dostat neplacené pracovní volno? I na to naleznete odpověď v našem časopisu.