Účetnictví č. 10/2021

Ocenění jmění zanikající společnosti při fúzi nebo rozdělení je zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev uloženo tehdy, pokud se základní kapitál nástupnické společnosti zvyšuje nebo se tvoří ze zdrojů společnosti zanikající. Jakým způsobem se promítne znalecké přecenění do účetnictví? To si vysvětlíme v dalším článku ze série věnované přeměnám kapitálových korporací.
V říjnovém čísle si přiblížíme také problematiku zajištění měnových rizik prostřednictvím derivátových kontraktů. Zaměřili jsme se na obsahové vymezení jednotlivých měnových derivátů a základní principy účtování měnových forwardů.
Detailněji se věnujeme i podrozvahovým účtům, které jsou důležitým zdrojem informací, např. při vyhotovování přílohy účetní závěrky.
Mzdové účetní jistě zaujme odborný příspěvek ke srážkám ze mzdy (platu).

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 10. 2021

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 10/2021

Skálová J.: Ocenění jmění znalcem pro účely fúze nebo rozdělení 

Strouhal J.: Deriváty a měnové riziko 

Vnitropodnikové směrnice v roce 2021 (3.) 

Evidence (účtování) na podrozvahových účtech 

Na hodině účetnictví 

Jouza L.: Po exekuci zůstane letos zaměstnancům více peněz 

Salačová M.: Vyúčtování pracovních cest 

Dohoda o zániku závazku a dohoda o změně splatnosti 

Rejmont V.: Další prodlužnická novelizace exekučního práva 

Gembík M.: Vztahy mezi mateřskou a dceřinou společností (převzato z DPL) 

Daněk A.: Zaměstnanci ve „zvláštním režimu“ a zdravotní pojištění 

V září zasedala Rada Svazu účetních (Králová M.

Účetních ubývá. Jak zvládnout start na volné noze a z čeho pramení počáteční obavy (Králová M., Cígler M.

Test 

Platební povinnosti: Listopad 2021 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí