Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 10/2021

Účetnictví č. 10/2021

Ocenění jmění znalcem pro účely fúze nebo rozdělení

169 Kč 135 Kč 122,73 Kč bez DPH

Ocenění jmění zanikající společnosti při fúzi nebo rozdělení je zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev uloženo tehdy, pokud se základní kapitál nástupnické společnosti zvyšuje nebo se tvoří ze zdrojů společnosti zanikající. Jakým způsobem se promítne znalecké přecenění do účetnictví? To si vysvětlíme v dalším článku ze série věnované přeměnám kapitálových korporací.
V říjnovém čísle si přiblížíme také problematiku zajištění měnových rizik prostřednictvím derivátových kontraktů. Zaměřili jsme se na obsahové vymezení jednotlivých měnových derivátů a základní principy účtování měnových forwardů.
Detailněji se věnujeme i podrozvahovým účtům, které jsou důležitým zdrojem informací, např. při vyhotovování přílohy účetní závěrky.
Mzdové účetní jistě zaujme odborný příspěvek ke srážkám ze mzdy (platu).

Kompletní obsah Účetnictví č. 10/2021