Účetnictví č. 9/2020

Zářijové číslo časopisu Účetnictví nabízí řadu zajímavých článků z oblasti účetnictví podnikatelů, daní i souvisejících právních oblastí.
Ke správnému účetnímu zachycení nemovitých věcí a jejich daňovému posouzení je důležité znát vymezení nemovitých věcí – z pohledu občanského zákoníku i z pohledu české účetní a daňové legislativy. Podrobně se této problematice věnujeme v prvním odborném příspěvku. Nechybí ani porovnání s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
Důležitým předpokladem pro správné sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu je tvorba analytických účtů v rámci syntetických účtů účetní jednotky. Týká se to např. účtů opravných položek, účtů pohledávek a závazků aj. V sérii článků si vysvětlíme, jak na to. První z nich naleznete v tomto čísle.
Od roku 2016, kdy byly významně novelizovány české účetní předpisy, se konsolidované účetní závěrky začaly týkat mnohem větší množiny skupin účetních jednotek. Praxe se potýká s řadou specifických problémů a hledá jejich řešení. Seznámíme Vás s poznatky z praxe.
Z daňové oblasti Vás jistě osloví téma věnované změnám v oblasti uplatňování daňových ztrát a počítání lhůt pro stanovení daně z příjmů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 9. 2020

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 9/2020

Müllerová L., Knapová I.: Nemovité věci – účetní a daňový pohled na vybrané problémy, komparace s IFRS

Analytické účty v účtovém rozvrhu aneb Analytiky pro správné sestavení výkazů

Na hodině účetnictví 

Harna L.: Úskalí konsolidované účetní závěrky – poznatky z praxe

Korespondence se správcem daně: Společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení 

Pfeilerová J.: O daňových ztrátách aktuálně 

Kuneš Z.: Uplatnění daně z přidané hodnoty v důsledku nouzového stavu, mimořádná opatření 

Kučerová D.: Srážky z odstupného při skončení pracovního poměru 

Jouza L.: Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů – nové jistoty

Smlouva – Dohoda o narovnání 

Salačová M.: Úhrada neprokázaných výdajů při pracovních cestách zaměstnanců 

Daněk A.: Zdravotní pojištění – koronavirová krize a snížení zálohy OSVČ v roce 2020 

Rejmont V.: Obří novela zákona o obchodních korporacích

Test znalostí

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Říjen 2020 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Dotazy a odpovědi

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí