Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 9/2020

Účetnictví č. 9/2020

Nemovité věci - účetní a daňový pohled na vybrané problémy, komparace s IFRS

169 Kč 90 Kč 81,82 Kč bez DPH

Zářijové číslo časopisu Účetnictví nabízí řadu zajímavých článků z oblasti účetnictví podnikatelů, daní i souvisejících právních oblastí.
Ke správnému účetnímu zachycení nemovitých věcí a jejich daňovému posouzení je důležité znát vymezení nemovitých věcí – z pohledu občanského zákoníku i z pohledu české účetní a daňové legislativy. Podrobně se této problematice věnujeme v prvním odborném příspěvku. Nechybí ani porovnání s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
Důležitým předpokladem pro správné sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu je tvorba analytických účtů v rámci syntetických účtů účetní jednotky. Týká se to např. účtů opravných položek, účtů pohledávek a závazků aj. V sérii článků si vysvětlíme, jak na to. První z nich naleznete v tomto čísle.
Od roku 2016, kdy byly významně novelizovány české účetní předpisy, se konsolidované účetní závěrky začaly týkat mnohem větší množiny skupin účetních jednotek. Praxe se potýká s řadou specifických problémů a hledá jejich řešení. Seznámíme Vás s poznatky z praxe.
Z daňové oblasti Vás jistě osloví téma věnované změnám v oblasti uplatňování daňových ztrát a počítání lhůt pro stanovení daně z příjmů.

Kompletní obsah Účetnictví č. 9/2020