Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2018

Ve třetím čísle našeho časopisu přinášíme přehled některých souvislostí mezi sestavováním účetních výkazů za Českou republiku a technickými procesy ve Státní pokladně.
Vybraným účetním jednotkám jsou
určeny příspěvky zaměřené na jednotlivé podrozvahové účty účtové skupiny 90 - Majetek a závazky účetní jednotky (jejich obsahové vymezení a účtování na nich) či věnující se sestavení plánu inventur. Jejich pozornosti by nemělo ujít ani téma zobrazení peněžních fondů.
Právní úpravu vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkových organizací shrnuje jeden z dalších odborných článků.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 9. 2018

 

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 3/2018

Paroubek J.: Některé problémy rozpočtové skladby a jejího používání

Klaban J.: Státní pokladna a sestavování účetních výkazů za Českou republiku v souvislostech

Kuželová S.: Účtová skupina 90 – Majetek a závazky účetní jednotky

Svobodová J.: Inventarizace majetku a závazků – plán inventur a jeho sestavení

Galušková L.: Rozdíly v křížových kontrolách – noční můra účetních

Lanc J.: Znovu k diskusi o peněžních fondech vybraných účetních jednotek

Svobodová J.: Vznik, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkových organizací

Dotazy a odpovědi

Jouza L.: Překážky v práci v obecném zájmu a z osobních důvodů

Přehled vybraných právních předpisů za konec 2. čtvrtletí 2018 a začátek 3. čtvrtletí roku 2018