Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2018

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2018

Vznik, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkových organizací

170 Kč 114 Kč 103,64 Kč bez DPH

Ve třetím čísle našeho časopisu přinášíme přehled některých souvislostí mezi sestavováním účetních výkazů za Českou republiku a technickými procesy ve Státní pokladně.
Vybraným účetním jednotkám jsou
určeny příspěvky zaměřené na jednotlivé podrozvahové účty účtové skupiny 90 - Majetek a závazky účetní jednotky (jejich obsahové vymezení a účtování na nich) či věnující se sestavení plánu inventur. Jejich pozornosti by nemělo ujít ani téma zobrazení peněžních fondů.
Právní úpravu vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkových organizací shrnuje jeden z dalších odborných článků.

Kompletní obsah Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2018