Metodické aktuality č. 9/2018


Každý podnikatelský subjekt je nucen více či méně řešit otázku, jak nakládat se svými dokumenty. Jak správně postupovat při zajištění celého životního cyklu dokumentů? Jak je uchovávat a kdy je vyřazovat? Jaké povinnosti v této souvislosti ukládá vybraným podnikatelským subjektům archivní zákon, popř. evropská legislativa? Podstatné informace vám poskytne Mgr. Jan Schwaller.
V další části našeho časopisu jsme se zaměřili na téma výhradně daňové. Správně zdanit příjem člena statutárního či jiného orgánu obchodní korporace, který je daňovým rezidentem jiného státu, není vždy jednoduchou záležitostí. Specifická pravidla vám podrobně objasní Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce specializující se na oblast mezinárodního zdaňování příjmů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 10. 2018

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 9/2018

Archivnictví a spisová služba
Mgr. Jan Schwaller

Zdaňování členů statutárních a jiných orgánů - daňových nerezidentů
Mgr. Magdaléna Vyškovská

I. ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKATELE

1. Místo úvodu malá úvaha s otázkami

2. To podstatné z legislativy
2.1. Základní pojmy
2.2. Rozdělení původců
2.2.1. Veřejnoprávní původci
2.2.2. Soukromoprávní původci

3. Spisová služba obecně
3.1. Definici se nevyhneme
3.2. Jak si ji správně vyložit a správně podle ní pracovat?

4. Účetní dokumenty a spisová služba
4.1. Obecně
4.2. Spisový plán jako základ klasifikace dokumentů
4.3. Shrnutí

5. Elektronizace
5.1. Informační systém datových schránek (ISDS)
5.2. ISDS a spisová služba
5.3. E-fakturace a správa dokumentů
5.4. Autorizovaná konverze
5.5. Obecný popis
5.6. Problém právní (a jeho řešení)
5.7. Problém technický (a jeho řešení)

6. Místo závěru

II. ZDAŇOVÁNÍ ČLENŮ STATUTÁRNÍCH A JINÝCH ORGÁNŮ OBCHODNÍCH KORPORACÍ
     – DAŇOVÝCH NEREZIDENTŮ

1. Zdaňování odměn členů statutárních a jiných orgánů společností - daňových rezidentů

2. Zdaňování odměn členů statutárních a jiných orgánů společností – daňových nerezidentů
2.1. Kdo je daňovým nerezidentem
2.2. Postup u daňových nerezidentů podle ZDP
2.3. Postup u daňových nerezidentů podle smluv o zamezení dvojího zdanění
2.4. Sazba daně vybírané srážkou
2.5. Lhůta pro srážku a odvod daně
2.6. Srážková daň uplatněná vůči daňovým rezidentům členských států
       EU a EHP a možnost podání přiznání k dani z příjmů

3. Závěr

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Identifikovaná osoba a uplatňování DPH
2. Jediný jednatel a společník a pracovněprávní vztah
3. Servisní práce na tepelných čerpadlech a kotlích

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY