Metodické aktuality č. 6/2016

Šesté číslo Metodických aktualit je věnováno problematice intrakomunitárních obchodů (obchodů se zbožím v rámci EU), dovozu a vývozu zboží. Praxe přináší složité obchodní vztahy. Běžně dochází k tzv. řetězovým obchodům, kdy si jediné zboží postupně fakturuje několik subjektů mezi sebou, přičemž dané zboží je odesláno prvním dodavatelem přímo finálnímu odběrateli. Účastníci těchto složitějších obchodních transakcí velmi často při uplatňování DPH chybují, neví, který z nich má uplatnit daň, na kterého se vztahuje osvobození od daně, zda některému z nich nevzniká povinnost registrovat se k dani v jiném členském státě. Pochopit režim daně z přidané hodnoty u těchto obchodů Vám pomůže Ing. Václav Benda, který svůj odborný výklad založil na řadě praktických příkladů a schémat.

V Metodických aktualitách pravidelně publikujeme odpovědi na dotazy z praxe, ani toto číslo není výjimkou. V jakém rozsahu budou obchodní společnosti, které jsou mikro nebo malou účetní jednotkou, sestavovat účetní závěrku 2016? Je nezbytné přepočítat nevyčerpanou dovolenou z předchozího roku, dojde-li ke změně rozvržení týdenní pracovní doby zaměstnance? Nejen na tyto dotazy Vám odpovíme v aktuálním čísle MA č. 6/2016.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 16. 5. 2016

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 6/2016

DPH při obchodování se zbožím
v rámci EU a se třetími zeměmi

Ing. Václav Benda

Dotazy z praxe
Kolektiv autorůI. DPH PŘI OBCHODOVÁNÍ SE ZBOŽÍM V RÁMCI EU
   A SE TŘETÍMI ZEMĚMI

1. Úvod

2. Místo plnění

2.1. Místo plnění při dodání zboží
2.2. Místo plnění při pořízení zboží
2.3. Místo plnění při dovozu zboží

3. Pořízení zboží z jiného členského státu

4. Dodání zboží do jiného členského státu

5. Specifické postupy při pořízení zboží z jiného členského státu
     a při dodání zboží do jiného členského státu

5.1. Přemístění zboží

5.1.1. Přemístění zboží do tuzemska
5.1.2. Přemístění zboží z tuzemska

5.2. Vícestranné obchody při intrakomunitárním dodání zboží
5.2.1. Vícestranný obchod při pořízení zboží z jiného členského státu
5.2.2. Vícestranný obchod při dodání zboží do jiného členského státu

5.3. Zjednodušený postup v třístranném obchodu

5.4. Zasílání zboží

5.5. Dodání a pořízení nových dopravních prostředků

5.5.1. Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu
5.5.2. Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu

6. Dovoz zboží

7. Vývoz zboží do třetích zemí

II. LEGISLATIVNÍ NOVINKY

1. Novela zákona o daních z příjmů
2. Zákon o evidenci tržeb

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Zdanění starobního důchodu a penze ze zahraničí
2. Prodej nemovitosti daňovým nerezidentem
3. DPH při přijetí služby ze zahraničí
4. Vyřazení budovy z obchodního majetku a její darování
5. Mikro a malé účetní jednotky - rozsah sestavení účetní závěrky 2016
6. Starobní důchodce s příjmy ze samostatné činnosti
7. Nárok na dovolenou při změně rozvržení pracovní doby

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY