Metodické aktuality č. 8/2015

S prudkým rozvojem informačních technologií přibývá stále více situací, kdy je nezbytné s orgány veřejné správy komunikovat elektronicky. Příznivé podmínky pro tento rozmach vytvořilo schválení příslušných právních norem, zejména zákona o elektronickém podpisu a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Narůstající trend v oblasti veřejné správy je v poslední době asi nejvíce patrný v komunikaci se správcem daně, využití elektronického způsobu komunikace sílí i v jiných oblastech, jako je např. sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, veřejné rejstříky aj. Zvládnutí pravidel elektronické komunikace se stává nezbytnou nutností. Jak správně elektronicky komunikovat s veřejnou správou, zejména se správcem daně, jak správně vystavovat elektronické daňové doklady, archivovat písemnosti v digitální podobě – to vám ve svém příspěvku přiblíží daňový poradce MVDr. Milan Vodička.

Jak zaúčtovat závazek účetní jednotky podílet se na oprávněných nákladech provozovatele distribuční soustavy při zvýšení rezervovaného příkonu? Jaká úskalí na vás čekají při uplatňování DPH u pronájmu lešení? Manžel vyřadí z obchodního majetku auto, které účetně i daňově odpisoval, manželka ho následně vloží do svého obchodního majetku – jak se z účetního pohledu vypořádat s již uplatněnými účetními odpisy auta u manžela? Odborná stanoviska k těmto i dalším dotazům z praxe naleznete v další samostatné části časopisu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 14. 9. 2015

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 8/2015

Elektronická podání
MVDr. Milan Vodička

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů
 

I. NORMÁLNĚ JE DIGITÁLNĚ

1. Pojmosloví a zkratky

1.1. Použité zkratky
1.2. Pojmy

2. Identifikace podatele

2.1. Identifikace elektronickým podpisem
2.2. Identifikace prostřednictvím datové schránky
2.3. Ověření identity podatele
2.4. Podání bez identifikace (autentizace)

3. Cesty elektronického podání

3.1. Vybrané portály veřejné správy

3.1.1. Daňový portál (EPO)
3.1.2. ePortál ČSSZ
3.1.3. Portály zdravotních pojišťoven
3.1.4. Portál veřejné správy (GOV)
3.1.5. Portál Justice
3.1.6. Portál PODEJTO.CZ

3.2. Podání prostřednictvím datové schránky

3.3. Podání elektronickou poštou (emailem)

4. Povinně elektronicky se správcem daně

4.1. Novela daňového řádu 2015
4.2. Elektronicky správně dle DŘ
4.3. Vybrané příklady z praxe
4.3.1. Fyzická osoba má datovou schránku podnikající fyzické osoby
4.3.2. Fyzická osoba má datovou schránku nepodnikající fyzické osoby
4.3.3. Vady podání a sankce

5. Elektronicky navždycky

5.1. Elektronické zabezpečení
5.2. Elektronická archivace
5.3. Elektronické daňové doklady
5.4. Archivace datových zpráv
5.5. Konverze písemností

6. Závěr

7. Přílohy

Příloha č. 1: Vybrané případy podání s využitím uznávaného elektronického podpisu
Příloha č. 2: Vybrané případy úkonů prostřednictvím datové schránky


II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Podíl na oprávněných nákladech provozovatele distribuční soustavy
2. Nemovitá věc na Slovensku – DPH u lešenářských prací
3. Hotovostní tržby – evidence a archivace
4. Škoda na výrobcích
5. Zrušení mléčné kvóty
6. Auto v SJM, které bylo v obchodním majetku druhého z manželů


OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY