Metodické aktuality č. 1/2015

V Metodických aktualitách č. 6/2013 jsme publikovali odborný článek JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M., který se zabýval právním jednáním podnikatele / obchodní společnosti za účinnosti obchodního zákoníku a při zohlednění tehdejší judikatury. S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích však došlo i v této oblasti k významným posunům, a proto se spolu s autorem k tomuto tématu opět vracíme. Jaké změny a důsledky přináší nová koncepce nesvéprávné právnické osoby? Kdy jednání člena statutárního orgánu zavazuje obchodní společnost a kdy nikoliv? Jak nová právní úprava řeší možný zájmový střet u osob jednajících za obchodní společnost? Odpovědi na tyto i další otázky naleznete v aktuálně nabízeném příspěvku.

První číslo nového ročníku MA nabízí rovněž stručné informace o legislativních změnách v oblasti daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a již tradičně odborná stanoviska k dotazům z oblasti účetnictví a daní.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 12. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 1/2015

Jednání (za) podnikatele / obchodní společnost po rekodifikaci
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

 

I. JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE / OBCHODNÍ SPOLEČNOST
PO REKODIFIKACI


1. Jednání člena statutárního orgánu za společnost (právnickou osobu)

1.1. Nesvéprávná právnická osoba a důsledky této změny
1.2. Člen statutárního orgánu coby zvláštní typ zástupce
1.3. Statutární orgán může společnost zastoupit ve všech věcech
1.4. Kdy ale společnost nezaváže ani jednání člena statutárního orgánu
1.4.1. Nedodržení způsobu zastupování
1.4.1.1. Co (ne)spadá pod způsob zastupování a jaké jsou důsledky
 jeho nedodržení?
1.4.1.2. Redukce společného zastupování plnou mocí k určitému
 právnímu jednání
1.4.1.3. Způsob zastupování členů kolektivního statutárního orgánu vůči
 zaměstnancům
1.4.2. Nedodržení zákonem stanovené působnosti valné hromady udělit souhlas
 s právním jednáním společnosti
1.4.3. Vnitřní obchodování a zájmová kolize
1.4.3.1. Základní pravidlo pro zastupování v zájmové kolizi a jeho kořeny
 v dřívější úpravě
1.4.3.2. Jak zájmový konflikt překonat
1.4.3.3. Která jednání úpravě podléhají?
1.4.3.4. Další omezení a rizika

2. Novinky v úpravě zastoupení podnikatele / obchodní společnosti

2.1. Prokura
2.2. Zastoupení podnikatele na základě plné moci
2.3. Další případy

3. Identifikace osoby jednající za podnikatele a důvodu jejího oprávnění

II. LEGISLATIVNÍ AKTUALITY

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Rezerva na rekultivaci
2. Účetní závěrka při úmrtí společníka
3. Třístranný obchod se třetí zemí
4. Služba poskytnutá ze třetí země

Tematický obsah MA ročník 2014