Metodické aktuality č. 9/2014

Nový občanský zákoník výrazně změnil i úpravu zániku závazku. Deváté číslo našeho časopisu Vám přiblíží, jak nový občanský zákoník upravuje splnění, započtení či prominutí dluhu a odstoupení od smlouvy. Odborný článek JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M. mapuje hlavní změny a úskalí, jež by neměly ujít Vaší pozornosti, zároveň připomíná některé závěry z dosavadního práva či judikatury, na nichž rekodifikace nic nezměnila a které jsou pro praxi podstatné.
Již tradičně zařazujeme do Metodických aktualit odpovědi na dotazy z praxe, ani v tomto čísle nechybí. V rámci téměř dvaceti publikovaných stanovisek můžete nalézt vodítko při řešení Vašich problémů v oblasti účetnictví, daní, pracovního práva či sociálního a zdravotního pojištění.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 17. 10. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 9/2014

Zánik závazku v NOZ
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů
  

I. ZÁNIK ZÁVAZKU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

1. Připomenutí přechodných ustanovení

2. Splnění

2.1. Plnit nutno řádně, tj. zejména na správný účet věřitele
2.2. Jak započíst plnění – více splatných dluhů?
2.3. Jak započíst plnění - příslušenství versus jistina?
2.4. Pozor na zastavené pohledávky!
2.5. Pozor na kvitance a dlužní úpisy
2.3. Pár poznámek na adresu postupu k odstranění pochybností

3. Započtení

3.1. Zpětný účinek započtení
3.2. Pozor na zápočet proti nesplatné pohledávce
3.3. Pozor na pohledávky nejisté nebo neurčité
3.4. Nová omezení
3.5. Nové možnosti zápočtu mimo vzájemnost
3.6. Obdobné použití úpravy splnění

4. Prominutí dluhu

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Pojem a důsledky
5.2. Předpoklady pro odstoupení

II. SOUBĚH FUNKCE ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
A PRACOVNÍHO POMĚRU OD 1. 1. 2014
(Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR)

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Rozdělování příjmů na spolupracující osobu a výpočet obratu
2. Dohoda o provedení práce a poskytování cestovních náhrad
3. Škoda způsobená na cizím vozidle
4. Výpočet průměrného výdělku pro účely podpory v nezaměstnanosti
5. Chybně vypočtené mzdy
6. Pořízení auta na úvěr
7. Náklady na realizaci on-line výběrového řízení
8. Hotel – ubytování a poskytování dalších služeb
9. Úpravy na pozemcích
10. Uplatňování DPH u geodetických prací
11. Truhlářské práce z pohledu DPH
12. Krádež peněžní hotovosti
13. Zboží zadržené celní správou
14. Nezrušená rezerva na opravy hmotného majetku
15. Neplacené volno zaměstnanců – sociální a zdravotní pojištění
16. DPH - prodej akcií
17. Hromadné účtování zjednodušených daňových dokladů
18. Účetnictví developera
19. Oprava základu daně a výše DPH