Metodické aktuality č. 2/2013

V tomto čísle Vám přinášíme podrobnější informace ke změnám v oblasti sociálního pojištění u zaměstnanců a OSVČ. Přehledný komentář k těmto změnám pro Vás připravila Ing. Marta Ženíšková z MPSV ČR, doplnila ho o výklady k některým vybraným ustanovením předpisů o sociálním pojištění.

V návaznosti na důchodovou reformu a platnou právní úpravu v oblasti důchodového spoření máte možnost se seznámit s účtováním mezd a pojistného v roce 2013. Autorem příspěvku je Ing. Jana Dlabačová. Ve třetí kapitole se Ing. Libor Vašek, Ph.D. věnuje úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v IFRS.

Závěrečná část MA 2/2013 obsahuje řešené dotazy z praxe. V jejich rámci jsme se zabývali archivací dokladů, řešili jsme např. jak postupovat v případě exekuce u zaměstnance, který má souběh pracovních poměrů. Dozvíte se také jak správně zdanit úrokové příjmy plynoucí ze zdrojů v Německu. Provádíte montážní práce na nemovitosti v jiném členském státě a nevíte, jaké povinnosti z hlediska DPH Vám vznikají? Pronajímáte firemní vozidlo a nejste si jisti, jak máte z pohledu DPH přefakturovat pronajímateli pohonné hmoty nakoupené pro toto vozidlo v zahraničí? Na tyto i další dotazy naleznete odpovědi v právě vycházejícím čísle Metodických aktualit.

Vychází: 22. 1. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz .

Chcete, aby se o Vašich produktech nebo službách cíleně dozvěděli účetní, auditoři, daňoví poradci a podnikatelé po celé ČR? Inzerujte v našem odborném časopise Metodické aktuality Svazu účetních. Bližší informace sdělíme na metodika@ucetni.cz nebo na tel.: 221 505 406

Vydal Svaz účetních České republiky dne 21. 1. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH  PUBLIKACE METODICKÉ  AKTUALITY č. 2_2013:

I. ZMĚNY V SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ OD 1. 1. 2013 A VÝKLADY NĚKTERÝCH
USTANOVENÍ PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

A. ZMĚNY V POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ
1. Změny v návaznosti na zvýšení průměrné mzdy

1.1. Redukční hranice v nemocenském pojištění
1.2. Redukční hranice pro náhradu mzdy
1.3. Maximální vyměřovací základ
1.4. Sazby pojistného
1.5. Dobrovolné důchodové pojištění
1.6. Důchody
2. Tři pilíře důchodové reformy
2.1. Důchodové spoření (2. pilíř důchodové reformy)
2.2. Doplňkové penzijní spoření (3. pilíř důchodové reformy)
3. Elektronizace tiskopisů
4. Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy
5. Úrazové pojištění

B. ZMĚNY V POJIŠTĚNÍ OSVČ
1. Změny v návaznosti na zvýšení průměrné mzdy
2. Elektronizace tiskopisů

C. VÝKLADY K NĚKTERÝM USTANOVENÍM PŘEDPISŮ O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ
1. Účast na nemocenském pojištění

1.1. Zaměstnání malého rozsahu
1.2. Zaměstnání krátkodobé
1.3. Dohody o provedení práce
2. Výjimky při stanovení rozhodného období
3. Pokuty ukládané OSSZ zaměstnanci

PŘÍLOHA – tiskopis „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“
II. ÚČTOVÁNÍ MEZD A POJISTNÉHO V ROCE 2013
III. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ÚPRAVĚ IFRS
IV. FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY OD 1. 1. 2013

AKTUÁLNĚ
Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům

V. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Výpočet stravného při dvoudenní tuzemské pracovní cestě – nové stanovisko
2. Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení
3. Výpůjčka auta z Německa
4. Hydranty a přenosné hasicí přístroje
5. Lhůty pro archivaci dokladů
6. Služby poskytnuté osobou registrovanou k dani v jiném členském státě
7. Oprava vrat a oplocení
8. Zajištění pitné vody pro zaměstnance
9. Souběh pracovních poměrů
10. Investice do zlata
11. Zdanění úrokových příjmů ze zdrojů v zahraničí
12. Montážní práce na nemovitosti na Slovensku
13. Prodej darovaných uměleckých děl
14. Zařízení na rekuperaci tepla
15. Přefakturace pohonných hmot nakoupených v zahraničí